کورونا در اسرائیل همچنان رو به کاهش است و فعالیت های بازرگانی، با احتیاط بسیار، افزایش می یابد

هر اندازه از شمار مبتلایان به کورونا در اسرائیل کاسته می شود و تعداد جانباختگان کاهش می یابد، دولت از محدودیت ها برای شهروندان نیز می کاهد و برخی رشته های دیگر بازرگانی، به تدریج و با احتیاط زیاد، بازگشایی می شود.در ساعات پیش از ظهر امروز، تنها ۱۳ نفر دیگر بر شمار مبتلایان افزوده شد و تعداد فوت شدگان ثابت مانده و شمار بیشتری از مبتلایان شفا یافته و به خانه های خود بازگشته اند.

به موجب آخرین آمار، شمار کل مبتلایان، از هنگام شیوع کورونا تا کنون، حدود دوازده هزار نفر شفا یافتهاند و شمار کل مبتلایان به ۴۵۰۰ نفر کاهش یافته است.

ولی مساله بیکاری همچنان یکی از مهمترین دلمشغولی های دولت است که بیش از ۲۷ درصد از کل نیروی کار اسرائیل را در بر می گیرد و دولت موظف است به همه آن ها کمک معاش بدهد و در نخستین فرصت امکان بازگشت آنها به دایره کار را فراهم سازد.

بازگشایی مدارس همچنان یکی از مهمترین موضوع های بحث و جدل بین کارشناسان و مقامات وزارت بهداشت می باشد. در حالی که پیش کودکستان ها، کودکستان ها و کلاس های اول تا سوم ابتدایی به طور جزیی بازگشایی شده، اکنون سخن از گشودن کلاس های بالاتر می باشد. ولی در همان کلاس های بازگشایی شده نیز، دانش آموزان در دو یا سه گروه پانزده نفره درس می خوانند تا فاصله گیری اجتماعی را بتوانند حفظ کنند.

طبق آیین یهود، شب گذشته (دوشنبه) مصادف با زادروز یکی از مقدسین یهود به نام ربی شیمعون بریوحای بود که باورمندان به این مناسبت بوته های آتش بر می افروزند و در کنار آن به نیایش و شادی می پردازند.

ولی مقامات وزارت بهداشت این گونه اجتماعات و برافروختن بوته ها را ممنوع کرده بودند و پلیس نظارت بر آن را به عهده داشت.

در ناحیه شمالی اسرائیل به نام مرون که آرامگاه ربی شیمعون در آن جا قرار دارد، به سه گروه ۱۵۰ نفره از باورمندان جوامع مذهبی مختلف اجازه داده شده بود با حفظ فاصله اجتماعی و به نوبت، بوته بیا فروزند و در کنار آن به انجام مراسم بپردازند. با این همه در محله های مذهبی نشین اورشلیم نیز چند بوته آتش برافروخته شد که اداره آتش نشانی وسائل خود را به محل فرستاد و آتش را خاموش کرد.