کورونا در اسرائیل پایین می آید و اخیرا شمار شفا یافتگان چهار برابر مبتلایان جدید بوده است

یکی از خیابان های اورشلیم، که شمار از مردم همچنان در حال آمد و شد هستند

بهبود نسبی وضع مبتلایان به کورونا در اسرائیل، موج امیدواری هایی شده، ولی تدابیر پزشکی همچنان در ابعاد گسترده ادامه دارد، گرچه، برخی از محدودیت ها به طور جزیی لغو شده است.

آمار روزهای اخیر نشان می دهد که در یک هفته اخیر شمار شفا یافتگان، در مقایسه با افرادی که هر روز به مبتلایان افزوده شده اند روز به روز بالا می رود و به چهار برابر رسیده است.

در عین حال، اسرائیل در آستانه یادروز جانباختگان و همچنین روز استقلال اسرائیل ممنوعیت های بیشتری، این بار در مورد ورود به آرامگاه های نظامی و همچنین پیک نیک در پارک ها و اماکن عمومی برقرار کرد که تا بامداد روز پنجشنبه (پس فردا) ادامه خواهد یافت.

در مورد بازگشایی کودکستان ها و کلاس های پائین مدارس ابتدایی نیز راه حل هایی یافت شده و از جمله، هر روز یک گروه از دانش آموزان حق حضور در کلاس را خواهند داشت و این حضور نوبتی، تا ده روز دیگر ادامه خواهد یافت.

به خوبی احساس می شود که شکیبایی مردم در حال کاهش مداوم است و افراد بیشتری در خیابان ها دیده می شوند و رفت و آمدهای بیشتر وسائط نقلیه به چشم می خورد.

در شبانه روز گذشته، ۱۱۳ تن دیگر به کورونا مبتلا شده اند، ولی شمار شفا یافتگان به چهار برابر این رقم رسیده و ۴۶۹ نفر گزارش شده است. همچنین از شمار جانباختگان نیز کاسته شده و در حال حاضر ۲۰۴ مورد گزارش شده است. همچنین شمار بیمارانی که به دستگاه تنفسی وصل هستند، ثابت مانده است.

شمار کل افرادی که به ویروس کورونا آلوده شده اند، به ۱۵۵۵۵ نفر رسیده است.

در حالی که تا دیروز، ادای نماز در کنیساها ممنوع بود، و دینمداران حتی در محیط باز خارج از مکان نیایش حق ایستادن نداشتند، از امرو نماز خواندن در خارج از کنیسا، به شرع رعایت فاصله گذاری اجتماعی در حد ده نفر آزاد شده است.

رستوران ها و میوه فروشی ها و همچنین مراکز فرهنگی و تفریحی، همچنان بر دولت فشار می آورند که از ابعاد محدودیت علیه آن ها نیز کاسته شود. ولی هنوز در این زمینه تصمیمی گرفته نشده است.

هنوز هیچ گونه ارزیابی از جانب مقامات پزشکی عرضه نشده که این بیماری در چه زمانی در آینده به طور کامل برطرف خواهد شد.