کرونا در صفوف ارتش اسرائیل و افراد غیرنظامی، در سطح نگران کننده بالا رفته است؛ ۳۵۰ نفر جان باختند

کرونا در اسرائیل به ابعاد فاجعه باری رسیده است و تنها در شبانه روز گذشته یک هزار و چهارصد نفر به شمار مبتلایان افزوده شده و تعداد آنهایی که نیاز به بستری شدن دارند، به حدی رسیده که ممکن است در آینده بیمارستان های کشور نتوانند بیماران تازه ای را بپذیرند.

این آمار و ارقام منجر شده که از روز گذشته (آدینه) یک رشته محدودیت های جدید، به هدف جداسازی مبتلایان از افراد سالم به اجرا گذاشته شود.

شیوه کار، این بار اعلام قرنطینه در محله های معینی در شهرهای مختلف است که بیشترین شمار مبتلایان در آن‌ها شناسایی شده است. بیشتر این محله ها در نواحی مذهبی نشین اورشلیم و شهرهای مشابه، و همچنین در شهرک ها و آبادی های عربی قرار دارد.

به دستور وزارت بهداشت، این محله از ارتباط با نقاط دیگر شهر و کشور محروم شده‌اند و آمد و شد بین آن‌ها و نقاط دیگر ممنوع گردیده است. این وضع، خشم احزاب متعصب مذهبی را برانگیخته که ادعا می‌کنند اعلام قرنطینه، برای بدنام کردن مذهبیون است. چنین اعتراضی از جانب اعراب اسرائیل شنیده نشده است.

از آن جا که سخن از دو قشر اجتماعی اسرائیل است که خانواده در آن ها پر فرزند می باشند، وزارت بهداشت اسرائیل دستور داده خانواده‌هایی که یکی از آنها مبتلا می‌باشد، به اتاق‌های ویژه در هتل‌ها انتقال یابند و کاملا از دیگران جدا باشند تا موجب گسترش بیماری نشوند.

شمار کل مبتلایان در اسرائیل، از هنگام آغاز کرونا، از ۲۶ هزار نفر فراتر رفته است، که اگر در نظر بگیریم که اسرائیل یک دهم ایران جمعیت دارد، به طور نسبی معادل ابعاد شیوع کورونا در ایران می‌شود – گرچه گفته می شود که آمار رسمی در ایران، نیمی از واقعیت را نیز نشان نمی‌دهد.

اعلام گردید که در شبانه روز گذشته، سی تن به شمار بیمارانی که در وضع وخیم قرار دارند افزوده شده است. تاکنون بیش از هجده هزار نفر از مبتلایان شفا یافته و به خانه بازگشته‌اند، ولی در همان حال، شمار جانباختگان به ۳۵۰ نفر رسیده که حتی اگر در مقایسه نسبی با کشورهای دیگر رقمی پایین است، ولی برای اسرائیل که جان هر انسان در آن ارزش بسیار دارد، سنگین است.

همچنین اعلام شد که در صفوف ارتش اسرائیل نیز، با وجود همه اقدامات احتیاطی، شمار مبتلایان در حال افزایش می باشد. با این همه، فرماندهان نظامی قول می‌دهند که به توان دفاعی کشور آسیبی وارد نشده و تمرینات جنگی، در ابعاد محدودتری ادامه دارد و کاملا متوقف نشده است.