کورونا همچنان در ابعاد گسترده در اسرائیل پیش می رود و ممکن است مقررات قرنطینه سخت تر شود

در همان حال که امیدواری برای ساخت واکسن ضد کورونا افزایش می یابد، در اسرائیل وخامت اوضاع همچنان ادامه دارد و نخست وزیر حتی خواستار شده مقررات سختگیرانه تری برای کاهش موارد ابتلا به اجرا گذاشته شود.

بنیامین نتانیاهو خواهان برقراری قرنطینه کامل است، در حدی که خانواده ها نتوانند بیش از پانصد متر از خانه خود دور شوند، ولی در عین حال، همه نهادهای ضروری کشور با رعایت پروتکل بهداشتی، در ابعاد محدود به کار ادامه خواهند داد.

عید باستانی سکوت که به مفهوم جشن سایبان هاست، از فردا شب در اسرائیل آغاز می شود و یک هفته ادامه خواهد داشت. در دوران پیشا کورونا، این عید به دید و بازدیدهای خانوادگی، گردشگری در داخل اسرائیل و حتی سفرهای گسترده به خارج از کشور اختصاص داشت. ولی امسال، با برقراری قرنطینه، هر خانواده باید آئین عید را بدون حضور میهمانان برگزار کند.

یکی از موضوع های مورد جدل، ادامه تظاهرات سیاسی علیه نتانیاهو می باشد. دولت کنونی به رهبری حزب لیکود، توانست قانونی را از تصویب پارلمان بگذراند که به موجب آن برگزاری تظاهرات چند هزار نفری ممنوع می شود و علاقمندان، تنها تا فاصله یک کیلومتری از خانه خود می توانند تظاهرات کنند و تعداد شرکت کنندگان نیز نباید از ده نفر فراتر رود.

ارتش اسرائیل یک ستاد بزرگ را به مبارزه با کورونا در ارتش اختصاص داده است

مخالفان نتانیاهو می گویند که با تصویب این قانون، تظاهرات همگانی علیه وی متوقف می شود و این همان هدفی است که نخست وزیر آن را قاطعانه دنبال کرده است. ولی طرفداران نتانیاهو همچنان می گویند که هدف از این محدودیت ها، پایین آوردن موارد ابتلا به کورونا می باشد.

در شبانه روز گذشته، پس از انجام بیش از سی هزار آزمایش، حدود ۹ هزار نفر مبتلایان جدید شناخته شده اند که شوربختانه، درصد بزرگی از آنان طلبه های مدارس دینی یهودی هستند که کلاس های آنان همچنان برقرار است و این در حالی که مدارس در بسیاری از نقاط کشور بسته مانده است.

درصد نسبی مبتلایان در جامعه عرب اسرائیل نیز به طور نسبی بالاتر از میانگین کشور است. ولی رهبران روحانی مسلمان دستور داده اند که اجرای آیین های دینی، تا حداکثر ممکن، باطل و یا محدود شود.

در ارتش اسرائیل نیز موارد نسبتا زیادی از ابتلا شناسایی شده و ارتش فعالیت سربازان را به حداقل رسانده است. ولی در مجموع، درصد نظامیان مبتلا، پائین تر از میانگین قشرهای دیگر جامعه می باشد