کیهان تهران: «با رساندن سوخت به حزب الله لبنان، اقتدار جهانی نشان دادیم و تحریم آمریکا را تحقیر کردیم»

روزنامۀ کیهان چاپ تهران، در مقاله اساسی امروز خود (یکشنبه) رسیدن محموله نفتکش اعزامی ایران به دست حزب الله لبنان را یک پیروزی بزرگ نامید و ادعا کرد که با این اقدام یک بار دیگر پوزه آمریکا به خاک مالیده شده است.

حسن نصرالله سرکردۀ حزب الله لبنان، ده روز پیش گفته بود که نفتکش های ایرانی رهسپار آب های لبنان شده اند و به زودی به مقصد خواهند رسید و ملت لبنان را از کمبود سوخت نجات خواهند داد.

چند روز پیش خبر رسید که نفتکش نخست در ساحل سوریه لنگر انداخته و محمولۀ آن با کامیون های حمل سوخت، به لبنان انتقال می یابد.

کیهان تهران با انتشار این خبر، با لحن پیروزمندانه ای نوشت: «اقتدار حکومت ایران را به رخ جهان کشاندیم و تحریم های آمریکا را در خاورمیانه و مدیترانه تحقیر کردیم».

آگاهان می گویند که معلوم نیست روزنامه کیهان، از کدام اقتدار سخن می گوید. اکنون چند سال است که رژیم ایران، مرتبا برای رژیم آدمکش سوریه سوخت رایگان می فرستد و کشتی ها تقریبا هر ماه و شاید هر هفته در بنادر سوریه لنگر می اندازند و محموله خود را تخلیه می کنند. همچنین، رژیم ایران تا کنون چندین نفتکش حامل سوخت رایگان ایران برای حکومت دیکتاتوری ونزوئلا فرستاده و اکنون لنگر انداختن نفتکش در سواحل سوریه و انتقال سوخت با کامیون به لبنان، علامت کدام اقتدار می تواند باشد.

علاوه بر این، روزنامه کیهان که بیانگر مواضع علی خامنه ای است، در حالی از “اقتدار” سخن می گوید که دولت مرکزی لبنان، با وجود همه مشکلات و هرج  مرجی که با آن روبرو می باشد، اجازه نداد نفتکش حکومت ایران در بیروت و یا یکی از بنادر صیدا یا طرابلس پهلو بگیرد.

علاوه بر این، نفت ارسالی ایران به صورت هدیه بوده و پولی از ارسال آن به دست ایران نمی رسد که ادعا می کند بدین سان، “تحریم های آمریکایی در خاورمیانه و مدیترانه را تحقیر کرده است”.

تحریم های آمریکایی موجب شد که رژیم ایران بخش کمی از تولید نفت خود را به قیمت بسیار ارزان به دلالان در عمان و امیرنشین های عربی بفروشد که آن ها این محموله را به چین می فرستند و اگر پولی بابت این معاملات به دست رژیم ایران می رسد، بسیار ناچیز است.

روزنامه کیهان، یادداشت امروز خود را با عنوان “برد، برد” منتشر ساخته که موجب شگفتی و حتی تمسخر می شود. زیرا اصطلاح “برد، برد” معمولا به رویدادی اطلاق می شود که هر دو طرف منازعه از آن سود می برند. حزب الله لبنان، نه تنها طرف منازعه رژیم ایران نیست، بلکه مزدور آن محسوب می شود و بردی در کار نبوده است.

شاید منظور کیهان تهران، از این باشد که رژیم ایران، در دور زدن تحریم های آمریکایی برد کرده و حزب الله لبنان نیز با دریافت این محموله و فروش آن در بازار لبنان به سود کلانی دست خواهد یافت که آن را در راه تقویت نفوذ خود در لبنان، و افزایش عملیات تعرضی، مورد استفاده قرار خواهد داد.