گانتس در گفتگو با “الشرق الاوسط”: دولت مستقل فلسطینی برپا شود و بخشی از شرق اورشلیم پایتخت آن باشد

رهبر حزب آبی و سفید در اسرائیل، بنی گانتس در یک گفتگوی رسانه ای، با سپردن بخشی از اورشلیم به هدف برپایی پایتخت کشور مستقل فلسطینی جانبداری کرد و با ضمیمه کردن بخشی های مهمی از خاک کرانه باختری به اسرائیل مخالفت ورزید. این سخنان، که برای نخستین بار از زبان بنی گانتس بیان می گردد، نشان می دهد که او با جناح راست گرای صحنه سیاسی اسرائیل اختلاف نظر اساسی دارد و می توان او را یک سیاستمدار میانه رو نامید که با برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل مخالفتی ندارد.

جناح راست اسرائیل نه تنها برپایی کشور مستقل فلسطینی را مصیبتی برای اسرائیل می داند، بلکه بر این باور است که آبادی های اسرائیلی نشین در آن سرزمین باید رسما به خاک اسرائیل بپیوندد و نوار ساحل غربی رود اردن نیز بادی در اختیار مطلق اسرائیل باشد.

گفته می شود که نتانیاهو قصد داشت برنامه الحاق آبادی ها و نوار ساحلی به خاک اسرائیل را عملی سازد و احساس می کرد که از حمایت دولت پرزیدنت ترامپ نیز برخوردار است. ولی با به میان آمدن امکان برقراری صلح بین اسرائیل با امارات، بحرین و چند کشور عربی و مسلمان دیگر، این برنامه راکد گذاشته شد.

ژنرال نیروهای ذخیره بنی گانتس که در گذشته رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بوده و اکنون در سمت وزیر دفاع و جایگزین نخست وزیر مقام حساسی دارد، در مصاحبه ای که برای نخستین بار با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن به عمل آورد، فاش ساخت که از دیدگاه او، اورشلیم باید همچنان متحد و یکپارچه بماند، ولی می توان بخشی از آن را به برپایی پایتخت کشور مستقل فلسطینی اختصاص داد.

فلسطینیان نه تنها برای برپایی کشور مستقل در کنار اسرائیل تلاش می کنند، بلکه خواستار سراسر بخشی شرقی این شهر هستند که تا پیش از جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ در تسلط اردن قرار داشت و دیوار ندبه (کتل همعراوی) نیز که مقدس ترین مکان برای یهودیان است در آنجا قرار دارد.

فلسطینیان همچنان خواهان بازگشت اسرائیل به پشت مرزهای پیش از جنگ شش روزه هستند. ولی بنی گانتس در مصاحبه با شرق الاوسط ، این خواسته را در کرد و ااز جمله گفت که آبادی های اسرائیلی نشین که برای این کشور اهمیت استراتژیک دارد، باید در تسلط اسرائیل بماند. او حتی پیشنهاد کرد که به همان میزان، نقاطی از خاک اسرائیل به حاکمیت فلسطینیان سپرده شود.

این اندیشه، بارها توسط یستحاک رابین و شماری دیگر از نخست وزیران اسرائیل، در گفتگو با فلسطینیان مطرح گردیده، ولی با مخالفت آنان روبرو شده است.

بنی گانتس معمولا فرد کمک حرفی است که به مصاحبه های رسانه ای علاقه ای ندارد. ولی اهمیت روزنامه الشرق الاوسط که به عربستان سعودی تعلق دارد، و همچنین احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در اسرائیل، ممکن است مشوق او در بیان این سیاست بوده که در رسانه های اسرائیلی بازتاب گسترده ای داشت.