گرایش های یهود ستیزانه در بریتانیا افزایش یافته و یهودیان آن کشور احساس خطر میکنند و قصد مهاجرت دارند

کشور بریتانیا که دارای یکی از موفق ترین جوامع یهودی دنیا می باشد، در سال های اخیر به یکی از وخیم ترین مراکز یهودستیزی در اروپا و سراسر جهان مبدل شده است – و انین در حدی که، بسیاری از یهودیان که نسل اندر نسل در بریتانیا می زیسته اند، اکنون قصد دارند آن کشور را ترک گویند.

در گزارشی که امروز (یکشنبه) در لندن انتشار یافت آمده است که چند تن از یهودیان در لندن که لباس روحانی به تن داشته اند هنگام عبور از خیابان، مورد حمله اوباش قرار گرفتند و مضروب شدند. در حادثه ای که هفته پیش روی داد، یک نوجوان یهودی در طبقه دوم اتوبوس در لندن هدف حمله ده نوجوان ضد یهود قرار گرفت و به شدت کتک خورد.

روسای مدارس و جوامع فرهنگی یهودی در لندن به خبرنگاران گفتند که ناچار شده اند همه مراکز یهودی، و به ویژه کنیساها و کودکستان ها و مدارس یهودی را به وسایل ایمنی مجهز سازند و ترتیبی دهند که افراد مشکوک نتوانند به آسانی به آنجا راه یابند.

در گزارش آمده است که فعالیت های رهبر حزب کارگر بریتانیا جِرِمی کُوربین، یکی از عوامل عمده یهودی ستیز در بریتانیا در سال های اخیر می باشد. کوربین نه فقط به کرات علیه یهودیان سخنانی به زبان آورده، بلکه یکی از طرفداران ترور فلسطینی نیز محسوب می شود و چندین عکس از او وجود دارد که وی را در کنار تروریست های فلسطینی و یا گور تروریست های کشته شده نشان می دهد. کوربین اتهام یهودستیزی را رد می کند، و ادعا دارد که ابراز مخالفت های او، علیه کشور اسرائیل و سیاست های دولت آن می باشد.

ولی سران جامعه یهودیان بریتانیا می گویند که کوربین و یهود ستیزان دیگر در بریتانیا، نفرت خود علیه یهودیان را در قالب مخالفت با سیاست های اسرائیل بیان می کنند. این انتقادها بسیار گزنده است و ملت اسرائیل و سرزمین اسرائیل را نیز شامل می گردد. رهبران جامعه یهودیان می گویند که این نوع انتقادهای گزنده از اسرائیل و حمایت آشکار از مبارزه مسلحانه فلسطینی علیه اسرائیل، سرپوشی برای بیان گرایش های یهود ستیزانه است. آن ها می گویند که هرکس حق دارد سیاست این یا آن دولت اسرائیل را به انتقاد بگیرد، ولی این گونه افتراهای گزنده علیه ملتی که با ترور فلسطینی روبرو می باشد، جز یهودستیزی نمی تواند پدیده دیگری تلقی شود.

شماری از یهودیان بریتانیا به خبرنگاران گفتند که اکنون آن ها می ترسند که هنگام عبور از خیابان، لباس مذهبی یهودی به تن داشته باشند و یا عرقچین یهودی به سر گذارند.

آن ها می گویند که افزایش موج یهودستیزی در بریتانیا، سه عامل اصلی دارد که یکی از آنها اسلام افراطی در بریتانیاست و مسلمانان متعصب یک اقلیت بزرگ را در آن کشور تشکیل می دهند. در خیابان اج وی در لندن که اکثر ساکنان آن مسلمان یا عرب هستند، بارها یهودیان مورد تعرض قرار گرفته اند.

ولی در کنار آن، افزایش گرایش های نژادپرستانه برخی اانگلیسی ها، تعرض نسبت به یهودیان را نیز شامل می شود و عامل سوم، فعالیت های رهبر حزب کارگر بریتانیا در سال های ریاست او بر این حزب می باشد.

شماری از یهودیان بریتانیا به خبرنگاران گفتند که آن ها امکان مهاجرت به اسرائیل یا ایالات متحده را مورد بررسی جدی قرار داده اند. شمار یهودیان بریتانیا بیش از سیصد هزار نفر برآورد شده است.

در گزارش های پیشین گفته شده بود که در آلمان و فرانسه نیز گرایش های یهود ستیزانه به حد خطرناکی گسترش یافته است.

3 دیدگاه‌

  1. من سالها در اروپا زندگی نمودم و با اطمینان کامل به شما میگویم که همه اروپایی ها نژادپرست هستند؛ مردم اروپا از فرط کینه و حسادت به آمریکا و اسرائیل کم مانده که بمیرند.
    آنها از اینکه در جنگ جهانی دوم از آمریکا عقب افتادند بسیار خشمگین هستند و میخواهند انتقام این خشم را از اسرائیل بگیرند.
    وجود تک تک اروپایی ها پر است از رشک و حسد به آمریکا و میگویند که ما باید در این جایگاه میبودیم زیرا آمریکا و اسرائیل در گذشته مستعمره ما بودند.

  2. بدترین نوع تهدیدات یهودستیزانه از جانب جریاناتی است که متاسفانه با سوء استفاده از برخی یهودیها (مانند برنی ساندرز یا جورج سوروس و …) به تمامی اقدامات مخرب خود رنگ دلسوزی برای یهودیان میزنند؛ آنگونه که کسی نتواند آنها را به یهود ستیزی متهم نماید.
    این افراد ریاکار با ادای دروغین مبارزه با صهیونیسم در اصل ناآگاهانه اهداف یهود ستیزانه و دشمنی با اسرائیل را برای استعمارگران ددمنش پشت پرده پیش میبرند.

Comments are closed.