گرجستان مرزهای خود با ایران را بست

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: گرجستان با بستن مرزهای خود به روی ایران و تخلیه کامیون‌های بارگیری شده، تجارت با این کشور را متوقف کرد.بازرگانان ایرانی این اقدام گرجستان را سیاسی می‌دانند.

علی شریعتی با  تایید بسته شدن مرز و متوقف شدن تجارت با گرجستان گفت: «طرف گرجی اوایل خرداد ماه بدون اطلاع قبلی مرز‌ها را بست و حتی کامیون‌های بارگیری شده را نیز خالی کرد که علت این موضوع همچنان در ابهام قرار دارد و‌ تجار ما را نگران کرده است».

او در ادامه افزود: «ظاهرا علت این اقدام را  پیشگیری از شیوع کرونا  اعلام کرده اند اما از آنجا که این کشور در رابطه با هدفش از این اقدام رسما اعلام موضع نکرده‌، این توقف برای ما قابل قبول نیست؛ البته تا کنون هم این کشور  به دلیل مسائل تحریمی ایران و به نوعی خوش خدمتی به آمریکا، نسبت به ما بی‌مهری داشته اما بر اساس گمانه‌زنی تجار ما، علت این اقدام بیشتر سیاسی و به خاطر تمایل گرجستان به ارتباط با ترکیه است».

شریعتی گفت: سفیر جمهوری اسلامی در این کشور مدام در حال پیگیری است و پیش‌بینی می‌شود که مسائل مربوط به تجارت دو کشور به زودی حل شود».

برایان هوک پیشتر گفته بود:  «با توجه به فشارهای(حداکثری) اعمال شده بر ایران، رهبران این کشور باید میان گزینه‌های گفتگو با ما یا فروپاشی اقتصادی یکی را انتخاب کنند».