“گروه بین المللی بحران”: بازگرداندن تحریم ها اقتصاد حکومت ایران را فلج خواهد کرد

یک نهاد جهانی با نام “گروه بین المللی بحران” می گوید که به دنبال بررسی های انجام شده، تصمیم پرزیدنت ترامپ ممکن است بیشترین زیان را به اقتصاد حکومت اسلامی ایران وارد کند. رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار داده که اگر در پایان مهلت اعلام شده، برجام اصلاح نشود، تحریم های اقتصادی پیشین علیه حکومت ایران از نو برقرار خواهد شد.

این نهاد توصیه کرده که کشورهای اروپایی باید در دو مسیر تلاش کنند. یکی آن که در راه تامین خواسته های ایالات متحده و انجام اصلاحات در برجام بکوشند و دوم آن که ایالات متحده را متقاعد سازند که در برجام بماند و از ترک آن خودداری ورزد.”گروه بین المللی بحران” یک نهاد فراملیتی و غیردولتی است که ۲۲ سال پیش برپا شده و بحران های بین المللی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. این گروه یکی از مهمترین نهادهای مشورتی برای اتحادیه اروپا محسوب می شود.

در گزارش این گروه آمده است که سیاست جدید پرزیدنت ترامپ و انتظار سه یا چهارماهه برای تصمیم گیری درباره آینده برجام و بازگرداندن تحریم ها، در واقع اقتصاد ایران را در یک “برزخ” قرار داده است – یعنی در مرحله ای که آینده مشخص نیست و کمپانی های خارجی نمی توانند درباره ادامه معاملات بازرگانی با ایران و یا قطع آن تصمیم گیری کنند.

همچنین تا هنگامی که چنین وضعی وجود دارد، هیچ کشور اروپایی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نخواهد شد – امری که رژیم نیاز بسیار به آن دارد و بدون پول خارجی، نمی توان اقتصاد ایران را از بحران کنونی بیرون آورد.

“گروه بین المللی بحران” در بخش دیگری از ارزیابی خود می نویسد که اکنون کلید نجات وضع در دست کشورهای اروپایی است که بتوانند طرفین نزاع، یعنی ایالات متحده و حکومت اسلامی ایران را به توافق برسانند و از پاره شدن برجام و بازگشت تحریم های آمریکای علیه ایران جلوگیری کنند.

در این گزارش ابراز نگرانی شده که حکومت ایران حاضر به انجام خواسته های رئیس جمهوری ایالات متحده نشود و در نتیجه شرط های آمریکا عملی نگردد و آنگاه خروج دولت واشنگتن از برجام یک امر حتمی خواهد شد و این امر بزرگترین ضربه را بر اقتصاد بحران زده ایران وارد خواهد آرود.

یک دیدگاه

  1. “گروه بین المللی بحران”: بازگرداندن تحریم ها اقتصاد حکومت ایران را فلج خواهد کرد=برجام به امور داخلی و خارجی تقسیم بگردد بدین مفهوم که ملت ایران نهایت سود اقتصادی را از برجام بهره مند بشوند و در امور خارجی قانوناً نابودی اسرائیل توسط دول اسلامی و عربی به برجام ربط داده نشود

Comments are closed.