گروه تروریستی داعش، در ادامه تعرضات خونین علیه قبطی های مصر، هفت تن را در یک حمله به قتل رساندند

تروریست های داعش در این بیابان اتوبوس حامل مسیحیان قبطی را هدف قرار دادند

مسیحیان قِبطی در مصر، یک بار دیگر هدف تهاجم خونین قرار گرفتند و هفت تن از آنان، بی آن که توان دفاع از خویش داشته باشند به قتل رسیدند. این جنایت به گروه داعش در مصر نسبت داده شد. ولی در سال های اخیر، بارها اماکن مذهبی قِبطی ها به آتش کشیده شده و پیروان این آئین مورد تعرض جانی قرار گرفته اند.

این تعرض تروریستی در بخش جنوبی مصر و هنگامی رخ داد که نمازگزاران قِبطی با اتوبوس رهسپار مقصد خود بودند. این جنایت به گروه تروریستی داعش نسبت داده شد که تا کنون بارها مسیحیان قبطی را هدف حمله قرار داده و مراکز آن ها را به آتش کشیده است.

گروه های ترور اسلامی، وابسته در داعش، در شبه جزیره سینا حضور گسترده ای دارند ولی به موازات آن می کوشند قِبطی ها را که پایه گذار فرهنگ مصر بوده و سابقه تاریخی دو هزار ساله دارند، نابود کنند. مسلمانان کنونی مصر، همان قبطی های پیش از ظهور اسلام هستند که به ضرب شمشیر، مسلمان شدند.

در حالی که دولت های غربی از کشته شدن یک روزنامه نگار منتقد عربستان سعودی به خروش آمده اند، ادامه کشتار قبطی ها در مصر، هنوز واکنش بین المللی به دنبال نیاورده است.