گروه “جیش الهند” مسئولیت انفجار در کنار سفارت اسرائیل در دهلی را به عهده گرفت؛ کار ایران است؟

برخی کارشناسان اسرائیلی امروز (شنبه)  گفتند که بررسی های نخستین درباره انفجاری که روز گذشته در نزدیکی سفارتخانه اسرائیل در دهلی نو رخ داد، غیرحرفه ای بوده و بعید می نماید که توسط عوامل فرستاده شده توسط حکومت ایران صورت گرفته باشد.

در جریان این حادثه یک بسته مواد منفجره در فاصله کمی از سفارتخانه منفجر گردید، ولی هیچگونه آسیبی وارد نیاورد.

رژیم ایران به دنبال هلاکت محسن فخری زاده تهدید گرفته بود که به سختی از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. یکی از احتمالات آن بود که ماموران رژیم ایران، یکی از مراکز دیپلماتیک و یا فرهنگی اسرائیل در خارج از کشور را هدف قرار دهند و یا به حمله تروریستی به یکی از کانون های اجتماعی و دینی یهودیان در کشورهای خارج را هدف قرار دهند.

پلیس هند نیز پس از بررسی های اولیه اعلام کرد که این انفجار یک اقدام عمدی و “بدکارانه” بوده است. دقایقی پس از این انفجار، ماموران پلیس دور سفارتخانه را احاطه کردند و آن مکان را بستند تا بتوانند به تحقیق و بررسی ادامه دهند.

وزارت خارجه اسرائیل اعلام داشت که به هیچ یک از دیپلمات های اسرائیلی آسیب نرسیده و به همه مراکز نمایندگی اسرائیل در سراسر جهان دستور داده شده که بر میزان هوشیاری بیافزایند و تدابیر احتیاطی بیشتری به عمل آورند.

در دهه های اخیر، سفارتخانه ها و مراکز اسرائیلی و یهودی در کشورهای خارجی همیشه یکی از هدف های اصلی گروه های تروریستی برای آسیب رساندن به اسرائیل و یهودیان بوده است. تا پیش از به روی کار آمدن حکومت اسرائیل، این عملیات تعرضی، عمدتا توسط گروه های تروریستی فلسطینی رخ میداد، ولی در چهار دهه اخیر ؤزیم ایران نیز به این فهرست افزوده شده است.

حدود پنجاه سال پیش یک دیپلمات اسرائیلی در خیابانی در لندن از فاصله کم هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. همچنین در دو مورد زیر اتومبیل های دیپلمات های اسرائیلی در کشورهای خارج بمب قرار داده شده بود.

روزنامه های دهلی نو امروز (شنبه) نوشتند که گروهی با نام “جیش الهند” مسؤولیت این خرابکاری را به عهده گرفته است. ظاهرا این نام، احتمال دست داشتن رژیم ایران در این خرابکاری را تقویت می کند.

رسانه های هندی، با استناد به دوربین های امنیتی که در اطراف سفارتخانه نصب بوده، نوشتند که در فرد دیده شده اند که پس از کارگذاری این بسته انفجاری با یک تاکسی که آن ها را به محل آورده بود، از آن جا دور شدند

ساعتی پس از این انفجار، وزیر خارجه هند با گبی اشکنازی همتای اسرائیلی خود تماس گرفت و به او قول داد که دولت هند بیشترین تلاش خود را برای شناسایی و بازداشت عوامل این رویداد به عمل خواهد آورد و آن ها را مجازات خواهد کرد. او گفت که نهادهای امنیتی هند، بر ابعاد تدابیر امنیتی در اطراف موسسات اسرائیلی در هند خواهند افزود.

اسرائیل و هند دارای روابط گسترده دیپلماتیک و اقتصادی هستند و نخست وزیر هند نیز از اسرائیل دیدن کرده است..