گروه حقوق بشری در اسکاتلند از پلیس خواستار شد که اگر رئیسی برای حضور در همایش بین المللی بیاید، بازداشت شود

شماری از تلاشگران حقوق انسانی در بریتانیا از دادگاه اسکاتلند خواستند حکم دستگیری آخوند ابراهیم رئیسی را به اتهام جنایت علیه بشریت صادر کند تا بتوان او را در هر نقطه ای خارج از ایران که به آنجا گام می گذارد، بازداشت کرد.

رئیسی به عنوان یکی از سه قاضی شرع که در تابستان ۶۶ حکم اعدام هزاران نفر از جوانان و مخالفان سیاسی را صادر کرد، به زندان افتاد و مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.

در گزارش آمده است که یک نماینده پیشین بریتانیا در پارلمان اروپا تقاضای بازداشت را به طور رسمی به پلیس اسکاتلند ارائه کرده و خواهان رسیدگی به آن شده است.

قرار است بیست و ششمین همایش بحث درباره تغییرات اقلیم در جهان، ماه آینده در اسکاتلند برگزار شود و احتمال میرود که رئیسی نیز بخواهد در آن شرکت کند.

تا کنون چندین نهاد حقوق بری در سراسر جهان علیه رئیسی شکایت برده و در صدد یافتن راهی هستند که او را در یک کشور خارجی به محاکمه کشاند.

احتمال دارد که این تلاش بین المللی موجب شود که آخوند رئیسی در تمام مدتی که در مقام کنونی خود باقیست از خروج از یاران بهراسد و در همایش های بین المللی شرکت نکند.

بسیاری از کشورها قرارداد استرداد مجرمین با یکدیگر دارند و هر یک از این شکایات که در یک کشور مطرح گردد و مورد تایید قرار گیرد، می تواند دستمایه ای برای توقیف رئیسی در هر کشور دیگری باشد.

اگر رئیسی به اسکاتلند بیاید و قصد شرکت در همایش را داشته باشد، دستگیری او آسان تر قابل اجرا خواهد بود. ولی احتمال بسیار می رود که بعضی از حکومت ها به خاطر منافع خود در ایران، به بازداشت رئیسی روی نیاورند.

به گفته برخی منابع خبری، ترس از همین امکان بازداشت بود که موجب شد رئیسی جرات نکند برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک برود. او ادعا کرد که به خاطر محدودیت های کورونا بوده که از این سفر صرف نظر کرده است. ولی نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی حضور فعالی در همایش امسال مجمع عمومی داشتند.