گروه مقاومت اسلامی عراق:یک پهپاد به بندر حیفا پرتاب کردیم

گروه مقاومت اسلامی عراق، از گروه های وابسته به جمهوری اسلامی، اعلام کرد که یک پهپاد به بندر حیفا پرتاب کرده است

ارتش اسرائیل اعلام کرد که این پهپاد قبل از ورود به حریم هوایی کشور رهگیری شد.

دیشب نیز دو پهپاد به بندر ایلات اسرائیل پرتاب شد و ارتش اعلام کرد که هواپیماهای جنگنده هر دو را قبل از ورود به حریم هوایی کشور سرنگون کردند