گروه های تروریستی فلسطینی وابسته به حکومت ایران، می کوشند اوضاع در کرانه غربی را به آشوب بکشانند

محمود عباس به علت بیماری و همچنین ضعف سیاسی، حاضر نیست به ابتکاری دست بزند

در همان حال که بن بست در مذاکرات صلح اسرائیلی – فلسطینی ادامه دارد و محمود عباس به علت بیماری و همچنین ضعف سیاسی، حاضر نیست به ابتکاری دست بزند، منابع خبری رادیو پیام اسرائیل در تهران گفتند که رژیم می کوشد با برقراری تماس های بیشتری با فلسطینیان ساکن کرانه باختری، آن را به انجام عملیات تروریستی علیه اسرائیل بکشاند.

با آن که در طول خط مرزی اسرائیل و غزه، هر هفته تظاهرات خونینی برگزار می شود، و همچنین تقریبا هر روز، گروهی از ماموران ترور فلسطینی می کوشند با پاره کردن جدار امنیتی، به داخل اسرائیل رخنه یابند و به آدمکشی دست بزنند، اوضاع در بخش فلسطینی نشین کرانه باختری به طور نسبی آرام است و همکاری های امنیتی بین اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی ادامه دارد.

در یک فراخوان که امروز (یکشنبه) در سامانه خبری تسنیم در تهران انتشار یافت، گروه های ترور که تحت حمایت رژیم ایران قرار دارند در فراخوانی، از فلسطینیان در کرانه باختری خواستار شدند که همانند غزه، عملیات تروریستی علیه اسرائیل را از سر بگیرند.

ظاهرا  بهانه این فراخوانی، اجرای حکم دادگاه اسرائیل برای تخلیه یک خیمه گاه بیابانگردهای عرب است که به طور غیرقانونی در فاصله کمی از یک شهرک اسرائیلی به نام “معله ادومیم” در کرانه باختری برپا شده است.

ولی سازمان های وابسته به حکومت ایران، در عین حال در این فراخوان نوشته اند که مبارزه علیه اسرائیل باید در هر نقطه و در هر زمینه صورت گیرد.

نقطه ای که “خان الاحمر” نام گرفته، خیمه گاهی است که حدود ده خانواده از اعراب بیابانگرد، که خود را فلسطینی نمی دانند، از سال های پیش برپا کرده اند و تا کنون دادگاه های اسرائیل برجیدن آن را ممنوع می دانستند، ولی هفته پیش دیوان عالی کشور با صدور حکمی، آن را مجاز دانست.

شماری از فعالان سیاسی خارجی که همیشه از خشونت فلسطینی علیه اسرائیل جانبداری کرده اند، با نادیده گرفتن فجایعی که در جهان عرب می گذرد، کارزار تبلیغاتی گسترده ای را علیه اسرائیل در مورد تخلیه یازده چادر اعراب بدوی به راه انداخته اند و شماری از تلاشگران خود را به اسرائیل فرستاده اند تا علیه این کشور به تظاهرات بپردازند. یک استاد دانشگاه استرالیا که قصد داشت با زور از اجرای حکم تخلیه جلوگیری کند، توسط ماموران از محل دور شد و احتمالا از اسرائیل اخراج خواهد گردید.

خان الاحمر”خیمه گاهی است که حدود ده خانواده از اعراب بیابانگرد، که خود را فلسطینی نمی دانند، از سال های پیش برپا کرده اند