گروه های ترور در غزه، دوباره بادکنک انفجاری به سوی اسرائیل فرستادند و با حمله هوایی روبرو شدند

خوشۀ بادکنک های انفجاری که از غزه به سوی اسرائیل هوا می شود

در واکنش به یک بادکنک انفجاری که دوباره از غزه به سوی خاک اسرائیل فرستاده شده بود، ارتش اسرائیل  چند موضع نظامی نیروهای تروریستی در داخل خاک غزه را مورد حمله قرار داد.

اخیرا مدتی است که تروریست های فلسطینی یک بسته مواد تخریبی را به بادکنک های وصل کرده و در هوا رها می سازند، به این امید که وزش باد، آن ها را به داخل خاک اسرائیل بکشاند. قرار است که این گونه بادکنک ها پس از تماس با زمین و یا د دیوار، منفجر گردد و آسیب برساند.

در یک سال گذشته، هوا کردن بادبادک های آتش زا، موجب ایجاد حریق در شمار زیادی از بیشه های جنوب اسرائیل شده است.

اکنون ارتش اسرائیل می گوید که شکیبایی را کنار میگذارد و در برابر هوا کردن هر بادکنک آتش زا، نیروی هوایی بلافاصله وارد عمل خواهد شد.

دستگاه هایی که در عملیات نیروی هوایی اسرائیل منهدم گردید،  بیشتر برج های دیده بانی بود.

در گذشته، ارتش اسرائیل برای متوقف ساختن حملات بادبادکی و بادکنکی، به شیوه های مختلف دست زده بود که هیچ یک تا کنون به طور کامل کارساز نبوده است.

در آخرین حادثه، یک بادکنک انفجاری با اصابت به دیوار خانه ای در جنوب اسرائیل، منفجر شد و شماری از شیشه های پنجره ها را شکست.

یک دیدگاه

Comments are closed.