آموزش دختران سرباز در اسرائیل برای فرماندهی تانک متوقف شد. آیا فشار مذهبیون بود؟

آیا دختران سرباز در اسرائیل از رسیدن به مقام فرماندهی تانک محروم خواهند شد و از این پس دیگر نخواهند توانست در جنگ ها از داخل تانک علیه دشمن  فعالیت کنند؟

امروز دوشنبه اعلام شد که ستاد کل ارتش اسرائیل تصمیم گرفته است که برنامه آموزش دادن دختران سرباز برای خدمت در هنگ زرهی و در واقع در واحد های تانک و داخل تانک را متوقف سازد.

در سالهای اخیر ارتش اسرائیل کوشید که دختران سرباز را در همه رشته‌های ممکن سهیم سازد اما از هنگامی که اعلام شد که دختران از این پس می توانند به خدمت در بخش زرهی و به ویژه فرماندهی سال فعالیت کنند نیروهای متخصص بینی در اسرائیل به ابراز مخالفت‌های شدید پرداخته و این استدلال را مطرح ساختند که حضور یک دختر در داخل اتاقک تانک در کنار سه پسر ممکن است که نامشروع و نامطلوب باشد و از این رو باید به این مسئله لغو گردد.

ارتش اسرائیل بدون اشاره به این مخالفت گروه‌های دینی اعلام کرد که ترجیح داده شده است که دختران سرباز در رشته‌های رزمی دیگری خدمت کنند که بیشتر مورد نیاز باشد.

این تصمیم کوتاه مدتی پس از آغاز به خدمت ژنرال اویکو خاوی در راس ارتش اسرائیل اتخاذ می‌شود.

تصمیم برای شرکت دادن دختران سرباز در هنگ زرهی و تانک در دوران خدمت ژنرال گدی آیزنکوت صورت گرفته بود.

استدلال  ستاد ارتش آن است که پس از بررسی هایی که در دو سال اخیر به دست آمده به این نتیجه رسیدند که برای گسترش شرکت دختران سرباز در واحدهای تانک نیاز به زیرساخت پر هزینه دارد که در حال حاضر ممکن نیست و بهتر است متوقف گردد و دختران سرباز به رشته‌های رزمی دیگری منتقل گردند.

در این باره توضیح بیشتری داده نشده است.

در گزارش‌های پیشین آمده بود که تاکنون ده دختر آموزش به راه انداختن تانک را فرا گرفتند اما چهار نفر از آنها وارد خدمت فعال شده اند.

دختران سرباز در سال‌های اخیر به دستاوردهای مهمی در ارتش اسرائیل نائل شدند و از آن جمله تعداد کمی از آنها توانستند دوره خلبانی را با موفقیت بگذرانند و حتی یکی از این دختران به خلبانی جنگنده های مدرن دست یافته است.

اما دیگر دختران خلبان هلی کوپتر را به پرواز درمی آورند.

ارتش اسرائیل به نیروی انسانی نیاز مبرم دارد و پسران سرباز مدت سه سال در ارتش اسرائیل خدمت می کنند و تلاش می شود این دوران کوتاه تر گردد.

در سال های اخیر چند ماه از دوران خدمت سه ساله کاسته شده اما ارتش اسرائیل می کوشد که باز هم آن را کمتر کند.

همچنین ارتش اسرائیل به صورت یک عامل اجتماعی فعالیت می کند که هدف از آن ایجاد یکسانی و برابری بین دختران و پسران می باشد و در این زمینه توانسته است پیشرفت های عمده ای داشته باشد.

گروه های مذهبی متعصب در اسرائیل نه تنها با خدمت دختران در ارتش مخالفت می ورزند بلکه این گروه‌های متعصب مذهبی خواهان توقف فراخوانی جوانانی شده اند که در آموزشگاه های مذهبی مشغول تحصیل می باشند می گویند که این جوانان در آموزشگاه های دینی مشغول تحصیل هستند و این تحصیل برای همه عمر ادامه می یابد بنابراین نباید به خدمت سربازی بروند.

گروههای متعصب مذهبی می گویند که آموزش دینی نیز خود نوعی دفاع از موجودیت یهودیت و کشور اسرائیل می باشد.

یک دیدگاه

Comments are closed.