گری کاسپاروف:حمله به اوکراین تنها بخشی از جنگ جهانی پوتین است با او مماشات نکنید.درود بر اوکراین مرگ بر پوتین

گری کاسپاروف قهرمان شطرنج جهان و یکی از مخالفین سرسخت پوتین با انتشار یک  رشته پیام توییتریی درباره حمله روسیه به رهبری پوتین به اوکراین پرداخت و آن را بخشی از جنگ جهانی پوتین دانست که او به گفته کاسپاروف بر علیه جهان متمدن و دموکراسی به راه انداخته است.

کاسپاروف بر این عقیده است که پوتین مدت هاست که این جنگ را اعلام کرده است.

کاسپاروف در پیام خود آورده است:جنگ پوتین علیه اوکراین وارد مرحله بعدی خود شده است.مرحله تخریب مناطق غیر نظامی و کشتار غیر نظامیان.

جنگ اوکراین بخشی از جنگ جهانی پوتین بر علیه جهان متمدن و دموکراسی و حقوق بین الملل است.

کاسپاروف ادامه می دهد:سیاست پوتین انکار جهان آزاد و جنگ و دهه ها مماشات با اقدامات پوتین به او اجازه داد تا در خارج از روسیه تهدید و تسخیر کند و همزمان در روسیه یک دولت پلیسی را ساخت.

امروز قیمت متوقف کردن او افزایش یافته چرا که در گذشته اقدامات غیرقانونی او پاسخ داده نشد و امروز اوکراینی ها با خون خود این قیمت گران را می پردازد.

اگر امروز پوتین متوقف نشود از ویران کردن اوکراین و ارتکاب به نسل کشی علیه مردم آن جلوگیری نشود جنگ بعدی در کشورهای عضو ناتو خواهد بود و با یک تهدید اتمی بی سابقه.

اجازه ندهید پوتین در زمان و مکانی که انتخاب می کند دوباره شدیدتر وارد شود.

پوتین باید متوقف شود زیرا اعمال او غیر قابل تصور است.

جهان سرانجام بیدار شده است.

در ادامه کاسپاروف چند پیشنهاد برای برخورد با پوتین را برمی شمارد.

۱-من نمیتوانم از نیروهای ناتو درخواست کنم که مستقیما به نیروهای روسیه حمله کنند اما می توانم از سابقه پوتین صحبت کنم.

دیکتاتوری که در گذشته همه مرزها  و خطوط قرمز را رد کرده است و نمی توان با خویشتن داری از تشدید و گسترش جنگ و خشونت جلوگیری کرد.

اگر پوتین بتواند اوکراین را تسخیر و نابود کند دیگر متوقف نخواهد شد.

اگر پوتین متوقف نشود مانند همیشه که در گذشته انجام داده اقداماتش گسترش خواهد یافت و قیمت کنار زدن او گران تر می شود.

کاسپاروف خواهان تحریم تکنولوژیک و قطعات و خدماتی شد و نوشت:روسیه را به عصر حجر از نظر  تکنولوژی بفرستید لدون هیچ خدماتی و هیچ قطعه ای.

در روسیه نیز همه باید بدانند که بین پوتین و هر چیز دیگری یکی را انتخاب کند.

تا کی می خواهید در کنار او بایستید؟

یک پیام روشن به نظامیان روسی بفرستید و بگویید که اگر ناتو به شما حمله کند نابود خواهید شد.

هر سلاحی که لازم است را به اوکراین بفرستید از جمله جت ها.

کاسپاروف خطاب به قدرت های جهانی میگوید:از حدس زدن افکار او دست بردارید و آنچه که لازم است را انجام دهید.

هر روز که از جنگ اوکراین می گذرد فاجعه عمیق تر میشود.

کاسپاروف در ادامه به قدرت های جهانی می گوید:به روس ها بفهمانید که با پوتین راه بازگشتی وجود ندارد.

سیاستمداران فاسد و بازرگانان و پول های آلوده ای را که نسلی را فاسد کردند تا چشمان خود را ببندند یا به رژیم های استبدادی خدمت کنند ریشه کن کنید.

گری کاسپاروف در پایان پیام خود نوشت:مرگ بر پوتین و مماشات گرانش و افتخار و درود بر اوکراین