یک دیدگاه

  1. من قبلا در این مورد نظرم را گفته ام ، فقط به عنوان یک عضو از جامعه یهودیان داخل ایران که از خیلی مسائل آگاهم این را میگویم که به خاطر مصلحت بهتر است بعد از سرنگونی رژیم این اتفاق بی‌افتد . ( نئوهاگانا ایران )

Comments are closed.