گزارش: «ارتش سوریه می کوشد از استقرار سپاه قدس و حزب الله در نزدیکی مرز اسرائیل جلوگیری کند»

سازمان حقوق بشر سوریه خبر داد که ارتش آن کشور واحدهایی از نیروهای زرهی و پیاده نظام خود را به نزدیکی مرز اسرائیل در بلندی های گولان مستقر ساخته است. در گزارش “دیده بان حقوق بشر سوریه” در مورد علت این اقدام توضیحی داده نشده، ولی آشنایان امور نظامی در اسرائیل ارزیابی می کنند که هدف از آن، جلوگیری از مسلط شدن حزب الله لبنان بر نقاطی از خاک سوریه است که در نزدیکی مرز اسرائیل قرار دارد.

حزب الله از مدت ها پیش می کوشد به مرز اسرائیل در بخش غربی سوریه مسلط شود و اسرائیل تا کنون این گونه تلاش ها را خنثی کرده و حتی شماری از چریک های وابسته به حزب الله و حکومت ایران در آن نقطه را از پای درآورده است.

دو سال پیش نیز یکی از فرماندهان میانه پایه سپاه پاسداران و سرکردگان حزب الله لبنان که به ناحیه مرزی سوریه با اسرائیل آمده بودند تا امکان استقرار نیروهای خود در آن جا را بررسی کنند، هدف نیروی هوایی اسرائیل قرار گرفتند و از پا در آمدند.

به گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، اکنون خود ارتش سوریه است که با اعزام چندین فروند تانک و صدها سرباز و مقادیر زیادی خودروهای زرهی و وسائل دیگر، می کوشد از استقرار نیروهای قدس و حزب الله جلوگیری کند.

به گفته تحلیلگران اسرائیلی، پرزیدنت بشار اسد می داند که نیت های تعرضی سپاه قدس و حزب الله لبنان در خاک آن کشور به هدف آسیب رسانی به اسرائیل، با واکنش کوبنده روبرو خواهد شد که ممکن است زیان سنگینی به سوریه وارد آورد.

ارتش اسرائیل ماه گذشته فیلم کوتاهی منتشر کرد که در آن افراد سپاه قدس و حزب الله لبنان در نزدیکی مرزهای سوریه با اسرائیل دیده می شوند که در حال برپایی پناهنگاه های نظامی برای استقرار در آن نقطه هستند.

روزنامه های عربی ماه گذشته نوشته بودند که حزب الله لبنان می کوشد ناحیه قُنِتطرا در خاک سوریه را که هم مرز با اسرائیل است به تسلط خود درآورد. ولی ارتش سوریه با اتخاذ تدابیری می کوشد این نقشه را خنثی کند.

یکی از فرماندهان میان پایه سپاه قدس در سوریه گفته بود که رژیم ایران با متمرکز کردن ده ها هزار نیروی مسلح سپاه قدس و واحدهای شیعه و غیره، می تواند با یک حمله غافلگیر کننده، بلندی های گولان را از تسلط اسرائیل بیرون آورد و سپس از آن جا اسرائیل را مورد تهاجم قرار داده و این کشور را نابود کند.