گزارش از تهران: یک گروه زیرزمینی قصد دارد از ماموران شکنجه گر و جنایتکار رژیم انتقام بگیرد

منابع خبری رادیو پیام اسرائیل می گویند که در هفته های اخیر در پیام هایی در شبکه های اجتماعی ناشناس انتشار یافته که از برپایی سازمانی برای آسیب رساندن به جان افرادی خبر می دهد که مسؤولان شکنجه و آزار مردم و یا تیراندازی به سوی آنان بوده اند.

در مطالب به دست آمده ذکر شده که افرادی در سراسر کشور مامور گردآوری اطلاعات درباره زندانبانان، مسؤولان شکنجه و افرادی شده اند که حکم اعدام متهمان سیاسی را به اجرا میگذارند.

در اطلاعات انتشار یافته گفته شده که افراد سازمان که تشکلات خویش را “انتقام ایران” نامیده اند، افرادی مامور شده اند که اطلاعات شخصی اجرا کنندگان شکنجه و اعدام را گردآوری کنند و همراه با نشانی خانه و شماره تلفن و مشخصات خانوادگی و عکس آن ها در شبکه های اجتماعی انتشار دهند تا مردم بتوانند از آن ها انتقام جویی کنند و یا به هشدار علیه آن شخص و اطرافیانش دست برنند.

معلوم نیست که برپایی این تشکل تا چه حد واقعی باشد و یا یک اقدام روانی در جنگ سیاسی علیه رژیم می باشد. همچنین هیچ ارزیابی درباره ابعاد توانایی چنین تشکلی وجود ندارد.

تعقیب و تهدید علیه ماموران حکومتی، که در سرکوبگری مردم نقش دارند و به عنوان مزدوران حکومت رفتار می کنند، در برخی کشورهای دیکتاتوری سابقه دارد و نتایج خوبی داشته است. بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم نیز گروهی در کشورهای اروپایی برپا شد که هدف آن شکار کردن جنایتکاران نازی و هلاکت آنان و یا سپردن آن به دست دادگاه های آلمان و یا کشورهای دیگر اروپایی بود.

در دو بیانیه که متن آن در شبکه های اجتماعی به دست آمده از جمله گفته شده است که اگر افرادی به عنوان مزدور رژیم عامل اجرای سرکوبگری ها نباشند، خامنه ای و گروه حاکم قادر به ادامه اجرای مظالم خود نخواهند بود.

ایجاد انفجار در کارگاه مونتاژ سانتریفیوژها در نطنز نیز به گروهی نسبت داده شده که با ادامه برنامه های اتمی حکومت مخالف است و با اجرای این گونه عملیات، می خواهد برنامه های اتمی حکومت را مختل کند.

وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و دیگر نهادهای اطلاعاتی رژیم چند تن افراد را به اتهام نقش داشتن در انفجار نطنز بازداشت کرده اند و تحقیقات از آن ها ادامه دارد. ولی هنوز هیچ گونه اطلاعات بیشتر در این زمینه انتشار نیافته است.

در حالی که در نخستین روزهای انفجار نطنز ادعا شده بود که اسرائیل در آن نقش داشته، ولی مقامات حکومت پس از یک ماه اعلام کردند که این انفجار توسط عوامل داخلی بوده است.

بخش بزرگی از آتش سوزی ها و انفجارهایی که در شش ماه گذشته در چندین نقطه ایران روز داد نیز، به یک گروه زیرزمینی نسبت داده شده که هدفش مبارزه با رژیم بوده است.