گزارش از یک سایت حکومتی:تن فروشی با وجود کورونا و آمار بالای طلاق در ماه های گذشته

تارنمای حکومتی دیدارنیوز با انتشار گزارشی خبر از حضور زنان تن فروش در ایران آن هم در زمانی که کرونا به سرعت در حال گسترش است را داد.

این گزارش که بر مبنای تحقیق و حضور میدانی در تهران تهیه شده ابراز شگفتی کرده که با وجود اینکه در کشورهای دیگر تجارت سکس آزاد است در این روزهای کرونایی تن فروشان کار نمی کنند اما به گفته این گزارش در خیابان های تهران و با وجود ممنوعیت تن فروشی این امر به وضوح قابل مشاهده است.

این سایت حکومتی این واقعیت را بیان نکرده که در کشورهای اروپایی و کشوری مانند تایلند زنان تن فروش از حمایت های دولتی برخوردار هستند اما در ایران کدام قشر از مردم ایران تحت حمایت هستند تا زنان تن فروش مورد حمایت دولت و حکومت قرار گیرند؟!

در همین زمینه یک نماینده زن مجلس رژیم خبر از آمار بالای طلاق در ماه های گذشته داد و نمایندگان پیشین را متهم کرد که به جای دنبال کردن و حل مشکلات مردم به دنبال ورود زنان به ورزشگاه ها بودند.

مشکلات حاد اقتصادی در سالها و به ویژه در ماه های اخیر اقتصاد رژیم را با بحرانی بی سابقه روبرو کرده بر همین اساس کارشناسان و آگاهان امر ابراز نگرانی می کنند که در آینده نزدیک ممکن است ایران دچار مشکلات و معضلات حاد اجتماعی شود.