گزارش: بیت رهبری دریافته که اجرای دستور خامنه ای برای پاکسازی نهادهای اطلاعاتی به زمانی طولانی نیاز دارد

منابع خبری در ایران به رادیو پیام اسرائیل گفتند که اجرای دستور علی خامنه ای به هدف پاکسازی گسترده در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت، با مشکلات گسترده اداری روبرو شده و ارزیابی گردیده که انجام آن کار ساده ای نخواهد بود و به یک زمان طولانی نیاز دارد. همچنین ابراز نگرانی شده که آغاز این بازرسی ها ممکن است نارضایتی ها و مخالفت هایی را برانگیزد که مورد تضعیف بیشتر آن نهادها گردد.

در یک گزارش گفته شده که در بیت رهبری دو تن مامور شده اند که شیوه انجام دستور خامنه ای برای انجام پاکسازی را بررسی کنند و تشکیلات لازم را برای انجام این دستور فراهم سازند.

علت اصلی این مشکلات آن است که رژیم اسلامی ایران دارای حدود پنجاه نهاد اطلاعاتی و امنیتی در نهادهای حکومتی می باشد که برخی از آن ها زیرشاخۀ سازمان های اصلی هستند و بعضی دیگر به صورت مستقل عمل می کنند و حاضر به مبادله اطلاعات با سازمان های دیگر نیستند.

اجرای دستور خامنه ای به هدف شناسایی عناصر ضد رژیم که به این سازمان ها رخنه کرده اند، به آسانی امکان پذیر نیست و حتی بعید می نماید که سرپرستان این نهادها حاضر شوند هویت همه کسانی را که برایشان خدمت می کنند در اختیار ماموران اعزامی از جانب خامنه ای قرار دهند. همین حساسیت موضوع و گستردگی و تنوع سازمان ها موجب شده که به دستور مجتبی خامنه ای دو تن از افرادی که در امور سازمانی و مدیریتی تخصص دارند و از تجربه در امور امنیتی و نظامی نیز برخوردار می باشند مامور برنامه ریزی شده اند.

دو سازمان عمده اطلاعاتی در ایران که مسئولیت حفظ نظام را به عهده دارند، وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت و امنیت سپاه پاسداران می باشد. ولی قوه قضائیه نیز دارای سازمان اطلاعاتی مستقل خود می باشد و همچنین بسیاری از نهادهای حکومتی دیگر نیز که ارتباطی با امور نظامی و امنیتی ندارند، نهادها اطلاعاتی مستقل خود را برپا کرده اند.

یکی از علل این تنوع گسترده در برپایی سازمان های اطلاعاتی، از جمله آن است که همه سازمان های مواظب رقبای خود باشند که مبادا اقدامی علیه نظام و سران آن انجام ندهند.

یکی از سازمان های مهم اطلاعاتی و ضد جاسوسی، متعلق به ارتش است که رکن دو نامیده می شود و در گذشته دارای بزرگترین تجربیات در این زمینه بوده ولی توسط سازمان حفاظت سپاه پاسداران، از دیرباز به عقب رانده شده است. حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران حاضر به هیچگونه انتقال اطلاعات به رکن دو نیست، ولی در همان حال، رکن دو ارتش موظف است هرگونه اطلاعات جاسوسی و ضد جاسوسی را که به دست می آورد، در اختیار سپاه قرار دهد.

حکومت اسلامی، همیشه از احتمال کودتا توسط ارتش هراس داشته و به همین علت نیز سپاه پاسداران را به تدریج به قوی ترین نیروی نظامی رژیم مبدل ساخته که بودجه سالیانه آن بیش از ده برابر بودجه ارتش می باشد.

نیروهای انتظامی رژیم نیز دارای نهاد اطلاعاتی مستقل خویش است و حتی تشکیلاتی مانند قرارگاه ثارالله واحد اطلاعاتی ویژه خود را دارد.

در مجموع گفته می شود که شانزده تشکیلات اطلاعاتی عمده در حکومت ایران وجود دارد که هر یک دارای زیرشاخه های متعدد می باشد. به عنوان مثال، سپاه پاسداران دارای ۳۲ زیرشاخه اطلاعاتی در همه استان های ایران دارد که دو زیرشاخه آن در تهران فعالیت می کند.

مجتبی خامنه ای دستور داده که دو فرد متخصص هرچه زودتر ساختاری را برای انجام تحقیقات و بررسی ها به هدف شناسایی عناصر نفوذی تدوین کنند. مشکل بزرگ دیگر یافتن بازپرسانی است که در امور امنیتی و اطلاعاتی نیز تجربه کافی دارند تا بتوانند افراد امنیتی و نظامی را که در مظان اتهام و تردید قرار دارند، به شیوه ای حرفه ای مورد بازپرسی و حتی بازرسی قرار دهند.

مسئله دیگری که در بیت رهبری به بررسی گذاشته شده، آن است که چگونه می توان از املاک و دارایی های مقامات ارشد و میان پایه این نهادهای اطلاعاتی فهرست برداری کرد.

منابع خبری رادیو پیام اسرائیل گفتند که در مجموع، همه این اقدامات، که باید به صورتی بسیار محرمانه صورت گیرد و موجب خشم و نارشایی افراد قرار نگیرد، باید با احتیاط و به صورت حرفه ای انجام شود. شناسایی و انتخاب مامورانی نیز که باید این رسالت را انجام دهند، کار آسانی نخواهد بود و اجرای کامل دستور خامنه ای، ممکن است حتی بیشتر از یک سال به درازا بیانجامد.

همچنین اگر برخی فرماندهان ارشد و یا میان پایه سپاه در مظان تهمت قرار گیرند و برکنار شوند و یا روی نیمکت متهمین بنشینند، ممکن است پیامدهای پیش بینی نشده ای برای رژیم داشته باشد.