گزارش بین المللی: رژیم های ایران، روسیه و چین، زیر پوشش دیپلمات، تروریست به خارج میفرستند

یک نهاد بین المللی وابسته به سازمان ملل، در گزارش ویژه ای رژیم ایران و دولت های چین و روسیه را متهم ساخت که در زیر پوشش افرادی که به عنوان دیپلمات به کشورهای دیگر می فرستند، به اقدامات تروریستی دست می زنند و با این شیوه قوانین بین المللی مصونیت دیپلمات ها را زیر پا می گذارند.

در این گزارش آمده است ه حکومت های ایران، چین و روسیه، در چهل سال اخیر از این امکانات دیپلماتیک برای انجام عملیات خرابکاری در کشورهای دیگر و همچنین ترور مخالفان رژیم و بمب گذاری و غیره سوء استفاده کرده اند.

همین ماه گذشته بود که یک فرد به ظاهر دیپلمات رژیم ایران در اتریش، به نام اسدالله اسدی، به اتهام طراحی عملیات بمب گذاری در همایش مجاهدین در پاریس به بیست سال زندان محکوم گردید.

در این گزارش آمده است که یکی از هدف های تروریستی رژیم ایران در کشورهای خارجی و به ویژه در اروپا، ردیابی، تعقیب و طراحی توطئه ترور مخالفان سیاسی رژیم بوده است.

ماموریت برخی افرادی که ظاهرا به عنوان دیپلمات از جانب حکومت ایران به خارج اعزام شده اند، گردآوری اطلاعات درباره خانواده های فعالان سیاسی و طراحی قتل آنان بوده است.

سال گذشته یک مامور تروریستی رژیم ایران که قصد توطئه در دانمارک را داشت شناسایی و بازداشت شد.