گزارش تائید نشده: پایگاه جنگ سایبری سپاه قدس در سوریه منفجر شده است

شبکه تلویزیونی اسکای نیوز به زبان عربی، گزارش داد که شب گذشته (یکشنبه) مواضع نظامی سپاه قدس در سوریه هدف قرار گرفته و به آتش کشیده شده است. در ادامه گزارش آمده است که اماکن مورد تهاجم، مراکزی بوده که در آن جا “سپاه سایبری” وابسته به سپاه قدس فعالیت می کرده است.

اهالی یکی از محله های جنوب دمشق گفتند که شب گذشته صدای انفجارهای شدیدی شنیده شد و سپس شعله های آتش به هوا رفت.

معلوم نیست که این آتش سوری نتجه بمباران هوایی بوده و یا افرادی در محل، با ایجاد انفجارها باعث بروز آتش سوری شده اند.

همچنین معلوم نیست که آیا کسی از افراد سپاه قدس و واحد “جنگ سایبری” کشته شده باشند.

این جندمین بار است که قرارگاه ها و مواضع وابسته به سپاه قدس در سوریه، هدف بمباران هوایی و یا انفجارهای زمینی قرار می گیرد. این عملیات به اسرائیل نسبت داده شده و دولت اورشلیم شماری از آن ها را تائید کرده و در مورد شماری دیگر سکوت اختیار کرده است.

نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل در هفته های اخیر بارهای گفته اند که نخواهند گذاشت سپاه پاسداران ایران در سوریه به طور دائم مستقر شود و حاضرند بهای آن را بپردازند.

درصورتی که پیرامون انفجارهای شب گذشته اطلاعات بیشتری برسد، در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.