گزارش تحلیلی:از کار انداختن جایگاه های فروش بنزین و اخلال در سوخت رسانی، رژیم را هراسناک و به دست و پا انداخته است

اختلال شدیدی که امروز (سه شنبه) در امر سوخت رسانی در سراسر ایران اتفاق افتاد، و تا هنگام تنظیم این خبر همچنان ادامه دارد، برای حکومت یک امر شرم آور و وخیم است و آموزه های بسیار دارد که می توان روشن کننده مسیر ادامه خیزش مردمی و همچنین سرنوشت محتوم رژیم باشد.

پرمعنی ترین بخش این اختلال که حکومت را به شدت دست  پاچه کرد، این واقعیت بود که اختلال در جایگاه های فروش بنزین و همچنین سوخت رسانی به این جایگاه ها در چهارم آبان ماه و در آستانه روزی رخ داد که دو سال پیش مردم در اعتراض نسبت به سه برابر شدن بهای بنزین به خیابان ها آمدند و فریاد اعتراض سر دادند، ولی رژیم به جای آن که به خواسته های مشروع آنان توجه کند، جوانان ایرانی را به گلوله بست و پیشانی آنان را نشانه رفت و طبق آمار خبرگزاری رویترز یک هزار و پانصد نفر را به خاک و خود کشید.

اختلالات امروز گوشزدی از جانب مردم هوشمند ایران به سران رژیم بود که ملت آن جنایات را فراموش نکرده و از آن نخواهد گذشت و همه آنهایی که دستشان به خون مردمان آلوده است، بالاخره روی نیمکت متهمان خواهند نشست و به سزای اعمال خویش خواهند رسید.

به هم ریختن خدمات سوخت رسانی، که از نظر وخامت، در حکومت اسلامی سابقه نداشته، و کوتاه مدتی پیش از انقلاب را به یاد می آورد که اعتصاب کارگران نفت، زندگی را در سراسر ایران مختل کرد، نشان آن است که مردم با هوشمندی بسیار عمل می کنند و رژیم دیگر نخواهد توانست با فرستادن شماری از مزدوران بسیجی و لباس شخصی و گشودن آتش به سوی معترضین، مردم را بترساند و پایه های استبداد و ستمگری خود را همچنان محکم نگاه دارد.

رژیم ایران دو هفته پیش، هنگام به وجود آمدن مشکل سوخت رسانی در داخل بریتانیا، با گستاخی ابراز آمادگی کرد که برای رفع آن به یاری دولت انگلیس بشتابد. رژیم با این پیشنهاد تمسخر انگیز، ظاهرا می خواست نشان دهد که از چه قدرتی برخوردار است. ولی اکنون با یک حمله سایبری، عورت رژیم آشکار می گردد و همگان به عیان می بینند که این حکومت تا چه حد آسیب پذیر است.

نکته دیگر آن است که رژیمی که اسرائیل را به نابودی تهدید می کند و در کشورهای خاورمیانه لاف قدرت می زند، تا چه حد در برابر حملات سایبری ناتوان و آسیب پذیر است. سپاهی علی شمخانی در این هفته تهدید کرد که اگر اسرائیل به تاسیسات هسته ای رژیم حمله برد، “رژیم صهیونیستی هزاران میلیارد دلار خسارت خواهد دید”. ولی حوادث امروز به وضوح نشان داد که رژیم این یاوه گویان، تا چه حد خود در معرض خطر قرار دارد.

واقعیت قابل توجه دیگر آن است که تلاش رژیم برای خاموش کردن فریاد حق خواهانه مردم ایران، برقراری رژیم اختناق خبری، به زندان انداختن خبرنگارانی که با شهامت بسیار، واقعیات را گزارش می کنند، از این پس امکان پذیر نیست و پدیده ای به نام “شهروند – خبرنگار” با هوشمندی بسیار در سراسر ایران رواج یافته و مردم با استفاده از تلفن های هوشمند و با توانایی بسیار، رویدادها را لحظه به لحظه فیلمبرداری و گویندگی می کنند و به بیرون از کشور می فرستند تا از رسانه های فارسی زبان برون مرزی پخش شود.

از کار انداختن فروشگاه های بنزین، با یک اقدام ابتکاری و هنرمندانه دیگر نیز همراه بود و آن، رخنه دادن شعارهایی به بیلبوردهای شهر اصفهان بود که در آن نوشته شده بود “خامنه ای، بنزین من کو؟”

این شعار نشان می دهد که بسیاری از مردم ایران، شخص علی خامنه ای را مقصر تلخکامی و محنت کنونی ملت می دانند که در سال های اخیر ثابت کرده که اکثر تصمیمات او اشتباه و فاجعه بار بوده و یکی از علل اصلی نگون بختی کنونی ملت ایران است.

روی صفحه نمایشی جایگاه های فروش بنزین یارانه ای، شماره تلفن مستقیم علی خامنه ای نقش بسته که مردم آسیب دیده، از طریق تماس با آن شماره، تنفر خود نسبت به رژیم را ابراز دارند.

در ساعات اخیر، ماموران حکومتی با شتاب بسیار می کوشند سایت های هک شده را به حال پیشین بازگرداند. ولی در مجموع، این رویداد، روحیه بسیاری از مردم ناراضی را تقویت کرده و نسبت به ادامه مبارزه دلگرم تر ساخته است.