گزارش تحلیلی: رژیم ایران، به دنبال تهدیدهای جنگی،  تا چه حد واقعا حاضر است با آذربایجان وارد یک جنگ گسترده شود؟

روزنامه وطن امروز که دیدگاه تندروهای رژیم ایران را بازتاب می دهد، در شماره امروز خود (یکشنبه) در احتمال بروز جنگ با آذربایجان نوشت: «ما آماده ورود هستیم». فرمانده یک  تیپ های زرهی ارتش ایران نیز دو روز پیش گفت که اگر آذربایجان بخواهد با ایران وارد جنگ شود، ایران ناحیه قره باغ علیا و منطقه خودگردان نخجوان را از پیکر آذربایجان جدا خواهد کرد.

البته حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه رژیم گفته است که ایران با هرگونه تغییر مرزی و ژئوپلیتیک در منطقه مخالف است. ولی اکنون در داخل ایران صداهایی شنیده می شود که دولت باکو را به جنگ و اشغال بخشی هایی از جمهوری آذربایجان تهدید می کند.

روزنامه وطن امروز، برخلاف سیاست روزهای اخیر مقامات رسمی رژیم که انگشت اتهام را بیشتر به سوی اسرائیل دراز می کردند، این بار علیه ترکیه نیز زبان به تهدید گشود و نوشت: در صورتی که در مرزها با ایران تغییراتی صورت گیرد، جمهوری اسلامی ایران “فتنه اسرائیل” را عقیم خواهد ساخت». این روزنامه مشخص نساخت که اگر فتنه از جانب اسرائیل است، پس چرا تهدید به ورود نظامی به خاک آذربایجان می کند؟

در روزهای اخیر، رسانه های فارسی زبان برون مرزی، در ابعاد گسترده ای به این بحث پرداختند که رژیم ایران تا چه حد در تهدید ورود به جنگ با آذربایجان می تواند جدی باشد و آیا واقعا در روزها یا هفته های آینده، اتش جنگ بین دو کشور شعله ور خواهد شد.

اکثریت قریب به اتفاق ارزیابی ها حکایت از آن دارد که رژیم ایران وارد یک جنگ واقعی نخواهد شد، زیرا می داند که اگر به خاک آذربایجان وارد شود، خود را با ارتش ترکیه و شاید حور نظامی پاکستان روبرو خواهد دید.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل گفته بود که رژیم ممکن است برای منحرف کردن توجه مردم به محنت های زندگی در داخل کشور، به یک رشته تحرکات نظامی علیه آذربایجان دست بزند و به شیوه دوران جنگ با عراق، مردم را به سوی خود بکشاند و بهانه ای برای افزایش سرکوب مردم داشته باشد. ولی این شیوه به حدی نخواهد رسید که موجب بروز یک جنگ گسترده و تمام عیار گردد. با این همه، هرگونه درگیری محدود نیز ممکن است از کنترل خارج شود و یک جنگ همه جانبه را به دنبال آورد.

در شرایط کنونی، ورود به جنگ با آذربایجان، ممکن است عواقب ناگواری برای رژیم ایران داشته باشد. مشکلات فزاینده معیشی و نداشتن پول و بودجه، به نیروهای مسلح ایران اجازه ورود به جنگی را که پایان آن نامعلوم است، نخواهد داد. همچنین، اگر رژیم ایران به چنین اقدامی دست بزند، ممکن است موجب گردد که ترکیه، و شاید پاکستان نیز به پاسخگویی به رژیم ایران بپردازند.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل یادآوری کرده که این شیوه همیشگی رژیم است که از طریق تهدیدهای جنگی علیه رقیبان خویش، تا لب پرتگاه پیش می رود، ولی در آنجا متوقف می شود. این شیوه بیست سال پیش، هنگامی که طالبان بر مزار شریف مسلط شدند و چند تن دیپلمات کنسولگری ایران در آن شهر را سر بریدند، رژیم ایران با استقرار نیروهای نظامی در مرز تهدید کرد وارد خاک افغانستان خواهد شد، ولی در همانجا متوقف شد.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل می گوید که رژیم ایران همیشه به صورت گمنام و یا توسط نیابتی های مزدور خود در منطقه به تعرض پرداخته، ولی در مورد آذربایجان، مشکل در آن است که مزدوران نیابتی حضور ندارند.

رژیم ایران می داند که در صورت ورود به جنگ با آذربایجان، شکست سختی متحمل خواهد شد که پایان آن ممکن است سرنگونی رژیم باشد و مایل نیست به چنین عاقبتی دچار شود.