گزارش تحلیلی: «مردم افغانستان آماده خیزش علیه طالبان هستند. غرب صداقت نشان دهد و به آنان یاری برساند

نه تنها مردم افغانستان و ملت ایران گزارش های مربوط به آن چه را که در ایالت پنج شیر در شمال شرق آن کشور می گذرد به دقت و با بیم و امید دنبال می کنند و کشورهای دیگر نیز در انتظار پیامدهای آن هستند، ابهام در مورد روند جنگ همچنان ادامه دارد.

گرچه طالبان ادعا می کنند که بر سراسر آن ایالات مسلط شده اند، ولی مخالفان آن ها می گویند که نبرد همچنان ادامه دارد و همزمان مخالفت های مردمی در کابل و برخی دیگر از شهرهای عمدۀ افغانستان و از جمله هرات هر روز نیرومندتر می شود.

البته شهر پنج شیر که مرکز آن ولایت است به تصرف طالبان درآمده، ولی گفته می شود که در شهرها و آبادی های دیگر آن ولایت هنوز نبردهای خونینی در جریان است.

فراخوانی احمد مسعود که همه آحاد ملت افغانستان را به ادامه مقاومت علیه طالبان دعوت کرد، بی پاسخ نمانده است.

آیا احتمال دارد که این مقاومت گسترده تر و شدیدترین گردد، در حدی که بتواند بتواند استقرار نهایی طالبان را به خطر اندازد؟

احمد مسعود در پیام فراخوانی خود یادآوری می کند که دره پنج شیر همیشه گورستان امپراطوری های مهاجم بوده، و او از شکست ارتش اتحاد شوروی در آن سرزمین یاد می کند. ولی تفاوت عمده آن است که دشمنان افغانستان آزاد، این بار افرادی هستند که خود محلی بوده و با شرایط جغرافیایی آشنایی نزدیک دارند.

پیوستن ارتش پاکستان به نبرد علیه آزادیخواهان پنج شیر، اوضاع را دگرگون ساخته و به سود افغانستان روی داده است. در این مورد نیز هنوز اطلاعات موثقی در دست نیست. ولی مسلم آن است که رئیس سازمان های اطلاعاتی پاکستان، پیش از آن که حمله طالبان به پنج شیر آغاز شود، از کابل دیدار کرد و احتمالا گفتگوهایی انجام داد که راه را برای دخالت فعال پاکستان در جنگ به سود طالبان هموار ساخت.

در گزارش روز گذشته گفته شده بود که ارتش پاکستان واحدهایی از نیروهای زبده خود را وارد جنگ در پنج شیر کرده است. اگر این گزارش درست باشد، ولی هنوز از ابعاد آن اطلاعاتی در دست نیست.

امروز (سه شنبه) هم برخی اهالی محلی دوباره گفتند که شاهد پرواز جنگنده های پاکستانی بر فراز ولایت پنج شیر بوده اند.

اکنون ادامه ایستادگی مردمی در افغانستان و گسترش آن، در ابعاد گسترده وابسته به آن است که کشورهای جهان تا چه حد حاضر باشند به این خیزش مردمی کمک برسانند.

سخن، تنها از صدور بیانیه و یا ابراز حمایت شفاهی نیست، بلکه این پشتیبانی باید عملی باشد و بکوشند به شیوه ای اسلحه، غذا و دارو به خیزش کنندگان برسانند.

ایالات متحده، با رفتار عجولانۀ بیرون رفتن از افغانستان، دین بزرگی به مردم آن کشور دارد. همه جنگ افزارهایی که طالبان علیه ملت خود به کار می برد، همان جنگ افزارهای ساخت آمریکاست که برای ارتش افغانستان فرستاده شده بود، ولی اکنون به طور کامل به دست طالبان افتاده است و با آن مردم خود را می کشد.

مشکل در آن است که هم ایالات متحده و همر شماری از کشورهای اروپایی و ممالک دیگر، برای بیرون برندن شهروندان خود که هنوز در افغانستان باقی مانده اند و جان آن ها در خطر است، به همکاری با طالبان نیاز دارند. بر همین اساس بود که وزارت خارجه ایالات متحده اعلام داشت که حاضر است با دولت طالبان وارد گفتگو شود، ولی باید تضمین حاصل گردد که طالبان از کشتار و سرکوب دوری خواهد جست.

تنها در فرودگاه بین المللی هرات حدود یک هزار نفر در انتظار اجازه پرواز از افغانستان هستند و طالبان همچنان آن ها را نگاه داشته اند.

در آخرین گزارش ها آمده است که دست کم در دو شهر بزرگ ولایت پنج شیر نبردهای خونین همچنان جریان دارد. همچنین گفته می شود که جت های جنگنده نیروی هوایی پاکستان به پرواز بر فراز پنج شیر ادامه می دهند و احتمالا چند بمب نیز پرتاب کرده اند.