گزارش رسانه های اسرائیلی: «دولت اورشلیم به سفارت خانه ها و مراکز خود در جهان دستور افزایش تدابیر امنیتی داده است»

به دنبال دستگیری یک شهروند جمهوری آذربایجان که در قبرس، که گفته می شود قصد ترور یک یا چند بازرگان اسرائیلی را در نیکوزیا داشته، منابع امنیتی اسرائیل گفتند که موساد (سرویس امنیت خارجی اسرائیل) به تمام سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک و فرهنگی اسرائیل در در سراسر جهان دستور داده که بر ابعاد تدابیر امنیتی بیافزایند.

اسرائیل بر این گمان است که فرد دستگیر شده، که یک اسلحه کمری همراه با صدا خفه کن و وسایل دیگر بازداشت شد، مامور حکومت ایران بوده که شاید از طریق بخش ترک قبرس به نیکوزیا آمده و ماموریت داشته به عملیات تروریستی علیه افراد اسرائیلی دست بزند.

پلیس قبرس همچنان در تایید این احتمال تردید دارد و شاید می خواهد که قضاوت خود را پس از پایان تحقیقات انتشار دهد. این فرد که نام او اعلام  نگردیده، ولی گفته شده گذرنامه روسی در اختیار داشته، به رفت و آمد به بخش ترک نشین قبرس اعتراف کرده، ولی با بازپرسان همکاری نمی کند و هنوز حاضر به اعتراف نشده است.

سفارتخانه و مراکز فرهنگی اسرائیل در جهان، از دیرباز یکی از هدف های اصلی تروریست های اعزامی از جانب حکومت اسلامی ایران و یا سازمان های ترور افزایش  فلسطینی بوده و از این رو، اکنون مدت های مدید است که ورود به این اماکن، با تدابیر احتیاطی بسیار همراه است. ولی این خبر که اسرائیل دستور داده باز هم این تدابیر گسترش یابد، نشان از نگرانی ها دارد.

تردیدی نیست که شناسایی این فرد مظنون که سی و نه سال دارد، توسط اطلاعاتی که موساد به پلیس قبرس داده امکان پذیر گردیده است. دادگاه قبرس برای تمدید حکم بازداشت این فرد، در جلسه غیرعلنی برگزار شد و به خبرنگاران اجازه داده نشد به محل دادگاه نزدیک شوند و یا در جلسه حضور یابند و این امر نیز نشان می دهد که جریان، جنبه امنیتی در سطح بالا دارد.

در یکی از محله های مرفه شهر نیکوزیا ده ها تن اسرائیلی ساکن هستند که به امور بازرگانی اشتغال دارند. آن ها نگران به نظر نمی رسند، ولی آنان نیز بر تدابیر امنیتی افزوده اند و به ویژه از گفتگو با خبرنگاران و یا افشای چهره خویش دوری می کنند.

بازرگان اسرائیلی که گفته می شود برای ترورش طرح ریزی شده بود، کوتاه مدتی پس از بازداشت فرد مظنون، با هواپیمای خصوصی از قبرس خارج شد.

دولت نیکوزیا از این که یک بار دیگر صحنه کشاکش مسلحانه بین رژیم ایران و نیروهای امنیتی اسرائیل شده ابراز ناخرسندی میکند.

قبرس در گذشته نیز چند بار با رژیم ایران به علت فعالیت های تروریستی درگیر شده که یک مورد آن، توقیف یک کشتی ایرانی حامل اسلحه برای سازمان تروریستی حزب الله در لبنان بود.

رژیم ایران بارها کوشیده است به مراکز دیپلماتیک یا فرهنگی اسرائیل آسیب برساند که آخرین مورد آن، قرار دادن یک بطری انفجاری در پیاده رو خیابانی در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو بود.

رسانه های اسرائیلی بر این باورند که هدف رژیم ایران از طراحی این توطئه تروریستی، گرفتن انتقام خون محسن فخری زاده بوده که اعلام گردیده توسط افرادی از جانب اسرائیل به هلاکت رسید. مقامات سپاه پاسداران و امور امنیتی رژیم بارها تهدید کرده بودند که انتقام خون او را از اسرائیل خواهند گرفت.  گفته شده که فخری زاده مامور آماد، یعنی تهیه تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز تاسیسات اتمی رژیم بوده و در پیشبرد این صنعت نقش مهمی ایفا می کرده است.