گزارش روز:از احتمال اخراج رهبران حماس از قطر تا تلاش‌های بین‌المللی برای افزایش ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه

بر پایه گزارش ها احتمال می رود که قطر رهبران گروه تروریستی حماس را از خاک این کشور اخراج کند.

کارشناسان و آگاهان امور این احتمال را ضعیف می دانند و از سوی دیگر این تحلیل را ارائه می دهند که بر فرض اخراج آنها از قطر این تروریستها میتوانند به دیگر کشورها مانند ترکیه و یا ایران بروند.

از سوی دیگر تلاش ها برای ارسال کمک های بشردوستانه به غزه ادامه دارد.

گفتگو با مئیر جاودانفر و اشکان صفایی در اسرائیل: