گزارش روز سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل:حمله حزب الله به شمال اسراییل/ارتش درجستجوی تروریستهای حماس