گزارش سازمان ملل درباره منشاء حمله به پالایشگاه عربستان، رژیم ایران را در بن بست سخت قرار می دهد

انتشار گزارش سازمان ملل درباره نقش رژیم ایران در حمله نظامی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی، همان گونه که انتظار می رفت، با تکذیب قاطع رژیم ایران روبرو شد و دولت تهران ادعا کرد که این گزارش ریر فشار امریکا و با ارائه یک رشته اخبار نادرست تنظیم شده است. رژیم ایران هیچگاه مسؤولیت تعرض های نظامی و تروریستی علیه همسایگان را به عهده نگرفته است و این بار نیز واکنش آن جنبه استثنایی ندارد.

در گزارش سازمان ملل آمده است که موشک ها و پهپادهایی که به تاسیسات نفتی آرامکو در سال گذشته حمله برد، ساخت حکومت ایران بوده است. حوثی های یمن مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. ولی همه بررسی هایی که به کمک ماهواره ها و عکسبرداری ها و شیوه های اطلاعاتی گردآوری شد، ثابت می کند که این حمله از جهت شرق صورت گرفته و این در حالی که حوثی های یمن در غرب و جنوب این تاسیسات بوده اند.

رژیم ایران در عملیات تعرضی خود، اکثرا از افراد نیابتی استفاده کرده، ولی تردیدی نیست که این حمله که در جریان آن، تولید فرآورده های نفتی برای چند روز متوقف گردید و زیان مالی سنگینی به وجود آورد، توسط سپاه پاسداران صورت گرفته است.

این حمله با دقت نظامی قابل تحسینی برنامه ریزی شد و از دیدگاه کارشناسان نظامی موفقیت آمیز بود و یک گروه شورشی در کشور عقب مانده یمن فاقد تکنولوژی و وسایل و همچنین تجربه جنگی است که بتواند چنین تعرضی را برنامه ریزی کرده و به اجرا گذارد.

گزارش سازمان ملل یک سند دیگر برای شناسایی جنبه های تعرضی حکومت ایران است که نابودی خاندان سعودی در عربستان را یکی از هدف های راهبردی خود می داند و در این راه از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.

انتشار گزارش سازمان ملل در شرایطی است که ایالات متحده می کوشد تحریم های تسلیحاتی پنج ساله رژیم ایران را که کمتر از شش ماه دیگر به پایان می رسد برای مدت نامحدود تمدید کند. روسیه و چین قاطعانه با آن مخالفت ورزیده اند و دولت های اروپایی نیز گرایشی به پذیرفتن آن نشان نمی دهند و در استدلال خود می گویند که ایالات متحده، پس از خروج از برجام نمی تواند خواستار ادامه اجرای تحریم هایی باشد ه بخشی از توافق برجام بوده است.

ولی ایالات متحده تاکید می کند که ممنوعیت فروش اسلحه به رژیم ایران و همچنین جلوگیری از فروش اسلحه ساخت رژیم ایران به کشورهای دیگر، به برجام بستگی ندارد، بلکه یک ضرورت امنیتی بسیار مهم برای محدود ساختن فتنه گری های رژیم ایران در منطقه می باشد.

ایالات متحده برای متقاعد ساختن کشورهای دیگر در این زمینه، هنوز پنج ماه وقت دارد.