گزارش سخنگوی فارسی زبان دولت اسراییل:ادامه درگیری میان اسراییل و تروریستها/سخنان نتانیاهو در آمریکا