گزارش: علیرغم فشارها و تحریم ها، حکومت ایران همچنان به سوریه نفت رایگان صادر می کند

برخی منابع خبری می گویند که در اوج مبارزه با کورونا و نیاز شدید رژیم ایران به درآمد ارز خارجی، صدور نفت رایگان ایران به سوریه همچنان ادامه دارد و حکومت تا کنون چندین میلیون بشکه نفت را بدون دریافت پول، برای دولت سوریه که به کشتار مردم آن کشور ادامه می دهد، ارسال داشته است.

با این همه، در برخی از گزارش ها آمده است که هنوز معلوم نیست آیا سوریه در قبال دریافت نفت پولی می‌دهد یا نه، اما این کشور برای تامین نفت به شدت متکی به ایران است و به خاطر تحریم‌های اروپا و آمریکا علیه دولت بشار اسد، چند سالی است که تنها جمهوری اسلامی به این کشور نفت تحویل می‌دهد.

سوریه قبل از جنگ داخلی، روزانه ۳۹۰ هزار بشکه تولید نفت داشت و ۱۵۰ هزار بشکه آن را صادر می‌کرد، اگرچه ۴۰ هزار بشکه نیز واردات محصولات نفتی مانند بنزین و گازوئیل داشت. اما اکنون به شدت نیازمند واردات نفت است.

آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها و اطلاعات انرژی مانند کپلر و تانکر ترکرز نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۷ که هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود، روزانه ۴۵ هزار بشکه نفت تحویل سوریه داده و در سال ۲۰۱۸ این رقم ۳۵ هزار بشکه بود. در این دوسال کل نفت تحویلی ایران به سوریه معادل کمتر از ۲ درصد کل صادرات نفت ایران بود.

در سال ۲۰۱۹ که تحریم‌ها نفتی آمریکا علیه ایران تشدید شد، جمهوری اسلامی روزانه ۵۹ هزار بشکه نفت تحویل سوریه داد که معادل ۸ درصد از کل نفت صادراتی ایران در همین سال بود. در چهار ماه ابتدایی همین سال، در حالی که کل نفت بارگیری شده از ایران به بازارهای خارجی به ۱۷۳ هزار بشکه در روز سقوط کرده، بخش اعظم آن راهی سوریه و مقداری نیز تحویل چین شده است.