گزارش: “مدافعان حرم” که در جنگ سوریه تجربه آدمکشی دیده بودند، در کشتار آبانماه شرکت داشتند»

از تهران خبر رسید که شماری از افراد بسیجی که در کشتار مردم ایران در تظاهرات خونین آبانماه شرکت فعال داشتند، افرادی بودند که تحت نام “مدافعان حرم” از جنگ سوریه بازگشته بودند و کشتن افراد، به نظرشان یک امر ساده می نمود.

در پیامی در شبکه های اجتماعی پرده از کشتار مردم در اعتراضات ابان توسط  نیروهای قدس سپاه پاسداران با نام مدافعان حرم، برداشت شد .وبسایت” صدای مدافعان”   وابسته به سپاه پاسداران که مخصوص انتشار اخبار “مدافعان حرم” می باشد با تایید این خبر نوشته، در جریان اعتراض‌های آبان ماه “بسیاری از بچه‌های مدافع حرم مجبور به ورود کردن به جریان شدند”.

در شبکه های اجتماعی امده است که  تحقیقات انجام شده ، نشان می‌دهد گروهی از نیرو‌های موسوم به “مدافعان حرم” نیز در جریان سرکوب‌ اعتراض‌‌های سراسری آبان ماه شرکت و در کشتار‌‌ها دست داشته‌اند

شماری از کاربران در شبکه های اجتماعی نوشته اند اینان قاتلان جمهوری اسلامی هستند که در کشورهای مثل سوریه و عراق بدستور خامنه ای مردم بیگناه را کشتار کرده اند و حالا هم هیچ احساسی در ارتباط با مردم خود ندارند و به راحتی می کشند و قلع و قمع می کنند .اینها دست پرورده های سپاه پاسداران اند .

این سایت  سپاه پاسداران از این نیرو‌ها به عنوان “قربانی سوءمدیریت‌ها و بی تدبیری‌های دولت”نام برده که پس از سرکوب اعتراض‌ها، دولت مسئولیت این سرکوب‌ها را برعهده نگرفته است.

این سایت از دولت به عنوان نهادی نام برده که “مدافعان حرم را به صف اول مبارزه با مردم کشور خود” فرستادند، اما “خود هیچ مسئولیتی” نپذیرفتند.

همچنین در جریان سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های آبان ماه نیز تشکیلات نظامی گمنامی به نام “نخسا” که خود را نیروهای خودجوش سرزمین‌های اسلامی معرفی می‌کنند هم حضور داشته‌ است.اعضای این گروه نیز جزئی از “مدافعان حرم” محسوب می‌شوند و سابقه‌ای طولانی در جنگ‌های داخلی سوریه و عراق داشته‌اند.

حساب‌های این

در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از مجموعه نظامی در زمان ناآرامی‌ها ، نشان مدهد که حضور شبانه این نیرو‌های مسلح در دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر برای سرکوب اعتراض دانشجویان نقش مهم و اساس داشته اند .

این سایت وابسته به قدس سپاه  درا دامه گزارش خود نوشته: در سرکوب اعتراض‌های مردمی در شهرستان “ملارد” کرج نیز حضور داشته و تصاویر مذکور تنها بخشی از اقدامات آن‌ها در شهرهای مختلف ایران در سرکوب اعتراض‌ها بوده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز در جریان سرکوب اعتراض‌های آبان ماه دست‌کم ۱۵۰۰ نفر نفر جان خود را از دست داده و هفت هزار نفر دیگر بازداشت شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون حاضر به اعلام شمار دقیق قربانیان و بازداشت‌شدگان نیستند.