گزارش وزارت خارجه ایالات متحده نشان می‌دهد که چگونه حکومت ایران به مرکز ترور جهانی مبدل شده است

گزارشی که از جانب وزارت خارجه ایالات متحده انتشار یافته، تصویر کاملتری را از ابعاد عملیات تروریستی و تروریست پروری حکومت ایران ارائه می دهد. اکثر مطالبی که در گزارش آمریکا آمده، از جانب خود رژیم ایران نیز مورد تایید قرار گرفته است. در حالی که رژیم در گذشته ادعا می‌کرد که حمایت آن از گروه حزب الله لبنان و دیگر سازمان های ترور، جنبه معنوی دارد، اکنون سالیان دراز است که آن ها تایید می کنند که عامل اصلی رساندن پول و اسلحه به این سازمان ها هستند.

در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، که روز گذشته، آدینه، انتشار یافت، به موارد بسیاری از نقض حقوق انسانی در حکومت اسلامی ایران نیز اشاره شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است که حکومت اسلامی ایران، از روزی که قدرت را به دست گرفته، همیشه حامی تروریسم بوده و به قتل و توطئه های آدمکشی روی آورده و موجب آشوب و خونریزی در منطقه شده است.

در این گزارش آمده است که به دستور مقامات حکومت ایران، در این مدت، دست کم ۳۶۰ مورد ترور مخالفان رژیم و آنانی که در برابر حکومت ایران ایستادگی کرده بودند، در چندین کشور جهان انجام شده است.

این رژیم همچنین به یک رشته بمب گذاری ها و انفجارها و سوء قصدهای تروریستی پرداخته که دو نمونه آن انفجار سفارت اسرائیل در بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۲ میلادی، و انفجار کانون همیاری یهودیان آرژانتین در همان شهر، دو سال پس از آن حادثه بوده است.

اکنون سالیان دراز است که رژیم ایران، با برپا کردن نیرویی با نام “سپاه قدس” می‌کوشد به هدف‌های کلونیالیستی (پسا استعمارگری) در منطقه دست یابد.

گفته می شود که یکی از هدف های وزارت خارجه ایالات متحده در انتشار این گزارش گسترده، نشان دادن این ارزیابی است که ادامه تحریم های تسلیحاتی علیه رژیم ایران تا چه حد ضروری است و می تواند جان انسان های زیادی را از مرگ نجات دهد.

در گزارش وزارت خارجه ایالات متحده، نمونه های متعددی نیز درباره ابعاد سرکوبگری در حکومت اسلامی ایران، مورد یادآوری قرار گرفته است.


اعتراف بی پرده حسن نصرالله: تا زمانی که ایران پول دارد، ما هم پول داریم