گزارش و بیانیه های ارتش دفاعی اسرائیل از روند جنگ با تروریست های حماس

ارتش دفاعی اسرائیل روز شنبه با انتشار چند بیانیه و گزارش به روند جنگ با تروریست های حماس پرداخته و از چند اقدام مهم در این راستا خبر داد.

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل و رئیس شین بت در ارزیابی وضعیت در تونل های قلب خان یونس گفت که بسیار قدردانی می‌کنیم، این یک مبارزه پیچیده است، من فکر می‌کنم ترکیبی از سرعت و از نبرد در منطقه مسکونی است. ما به دستاوردهای مهم و خوبی خواهیم رسید و شما نسبت به کسانی که با شما می جنگند برتری بسیار بزرگی دارید، هیچ قدرتی در اینجا در کل نوار غزه در سطح شما وجود ندارد. با قدرت به جلو بروید.

همچنین جوخه تروریستی، پایگاه پرتاب، مجتمع های نظامی، ستاد عملیاتی و زیرساخت های تروریستی سازمان ⁧ حزب الله⁩؛ توسط ارتش اسرائیل مورد حمله گسترده در   خاک ⁧ لبنان⁩ قرار گرفت و آن  را تکمیل کرد.

ارتش اسرائیل و شین بت در حمله هوایی فرمانده گردان نصیرات سازمان تروریستی حماس اسماعیل سراج و معاونش احمد وهبه را به هلاکت رساندند

سراج، فرمانده گردان نصیرات در سازمان تروریستی حماس، در گذشته به عنوان فرمانده گروهان نخبه در حماس و به عنوان عامل در تولید سلاح های موشکی فعالیت می کرد.

معاون وی احمد وهبه پس از اینکه ارتش اسرائیل و شین بت معاون‌گردان‌ قبلی عبد الرحمن را در هفته های اول نبرد خنثی کردند، به سمت معاون فرماندهی منصوب شد. وهبه در سازمان تروریستی حماس مناصب میدانی و ستادی مختلفی از جمله مشارکت در برنامه آموزشی این سازمان داشت. او در کنار اینها در ترویج انتقال حملات تروریستی از نوار غزه به خاک اسرائیل نقش داشت.