گسترش اعتراضات به بنیامین نتانیاهو در اسراییل:تحلیل آقای منشه امیر در ایران اینترنشنال