گفتگوهای اسرائیلی و رهبران امیرنشین بحرین برای عادی سازی روابط، امروز در منامه آغاز شد

یک هیات بلندپایه اسرائیلی امروز (چهارشنبه) وارد منامه شد ومذاکرات برای عادی سازی روابط بحرین و اسرائیل را با رهبران آن امیرنشین آغاز کرد. هواپیمای حامل اعضای هیات اسرائیلی از حریم هوایی عربستان گذشت و به طور مستقیم به پرواز ادامه داد. دولت ریاض که هنوز با اسرائیل وارد گفتگوهای صلح نشده، به عنوان نخستین اقدام حسن نیت اعلام کرده که همه پروازهای بین اسرائیل و امیرنشین های عرب در حوزه خلیج فارس می تواند از حریم هوایی آن کشور عبور کند.

در آئین رسمی که هفته پیش در کاخ سفید واشنگتن برگزار شد، وزیر خارجه بحرین نیز توافق اصولی به هدف عادی سازی روابط با اسرائیل را امضا کرد و اکنون هیات اسرائیلی به منامه رفته تا پیرامون جزئیات توافق آشتی و همکاری گفتگوهای ضروری انجام گیرد.

همزمان اعلام شد که امارات عربی متحده موافقت کرده برای گسترش بیمارستان شیبا در مرکز اسرائیل مبالغ کلانی سرمایه گذاری کند و طرفین در این زمینه به توافق نهایی رسیده اند.

بیمارستان شیبا یکی از مهمترین مراکز درمانی اسرائیل است که شهرت جهانی دارد و هر سال شمار زیادی از بیماران کشورهای خارجی نیز برای درمان به آن جا مراجعه می کنند. این سرمایه گذاری ممکن است شیبا را به یکی از بزرگترین مراکز درمانی در سراسر جهان مبدل سازد.