گفتگوی آقای منشه امیر با آقای آرمند مستوفی مدیر پیشین رادیو فردا درباره سفر به اسراییل

آقای آرمند مستوفی که مدت ده سال و بیشتر رئیس بخش فارسی رادیو فردا بود که از پراگ به هزینه دولت آمریکا برنامه پخش می کند، پس از دیدار خاطره انگیزی که اخیرا از اسرائیل داشت، در این مصاحبه می گوید که دیدار از اسرائیل به او نشان داد که آنچه رژیم خامنه ای و مزدوران او امروز علیه اسرائیل می گویند و یا آن چه که به ظاهرا روشنفکران ایرانی و یا افراد جبهه ملی ایران علیه اسرائیل زهر افشانی می کردند، با واقعیتی که او در سفر اخیر خود به اسرائیل به چشم خود دیده زمین تا آسمان فاصله دارد.

آقای مستوفی گفت که در این نخستین سفر خود، با اسرائیلی روبرو شده که آزادی بیان در آن به حد اکمل وجود دارد و نه فقط اعراب شهروند اسرائیلی از تساوی حقوق برخوردار هستند، بلکه کارگران فلسطینی که از کرانه باختری برای کار به اسرائیل می آیند، زبان به تحسین از اسرائیل می گشایند و از آزادی ها برخوردار هستند.

آقای مستوفی در عین حال گفت که اعراب مسلمان در شرق اورشلیم و مسجد الاقصی، رژیم شیعه ایران را نکوهش می کنند و ادعا دارند که شیعیان مسلمانان واقعی نیستند و نمی توانند حامی واقعی فلسطینی ها باشند.

با هم گفتگوی آقای منشه امیر را با آقای آرمند مستوفی که بیش از چهل سال سابقه فعالیت رسانه ای دارد.