امیر طاهری: روح الله خمینی مردی مالیخولیایی بود که به درمان روانی نیاز داشت

امیر طاهری تحلیلگر پیشکسوت ایرانی در یک مصاحبه گفت که از دیدگاه او روح الله خمینی که کشور ایران را  به فاجعه کشاند، فردی کم اطلاع بود که از امور جهانی و منطقه ای چیزی نمی دانست و در همان حال جاه طلبی های بسیار داشت و می خواست رهبری جهان اسلام را به دست گیرد و از واقعیات مربوط به روابط شیعه و سنی و امکانات جهان اسلامی آگاهی لازم را نداشت و از جمله ادعا می کرد که برای رسیدن به رهبری جهان اسلامی باید اسرائیل را نابود کند.

آقای امیر طاهری این ارزیابی را در یک گفتگوی دیداری با آقای منشه امیر در وبسایت “ایران و اسرائیل” انجام داد.

موضوع این مصاحبه آن بود که چرا رژیم ایران در پی نابودی اسرائیل است و از این آرزوی عبث چه هدفی را دنبال می کند و تا کنونی چه سودی از این سیاست برده و چه زیان هایی متوجه مردم ایران ساخته است.

آقای طاهری بر این باور است که رژیم ایران از این ستیز بهره ای نبرده و نتوانسته است در جهان اسلامی جای پایی برای خود باز کند. ولی زیانی که به ملت و کشور ایران وارد آمده، بسیار سنگین بوده است.

نسخه کامل این گفتگو در اختیار کاربران قرار دارد:

\\\\\\\\