گفتگوی آقای منشه امیر با آقای مهران براتی از شورای مدیریت گذار درباره سخنان شاهزاده رضا پهلوی

در چارچوب رشته گفتگوها با صاحب نظران و تحلیلگران و شخصیت های سیاسی، پیرامون این پرسش که با فروپاشی رژیم کنونی، کدام ساختار سیاسی می تواند پاسخگوی نیازهای آینده ایران باشد، این بار پای سخن آقای مهران براتی می نشینیم که این گفت و شنود با بررسی جنبه های مختلف پیام اخیر شاهزاده رضا پهلوی آغاز می شود.

آقای براتی به صراحت می گوید که او نظام جمهوری را برای آینده ایران شیوه ای برتر می داند و در همان حال می گوید که در نظام آینده ایران همه احزاب و گروه های سیاسی باید دست به دست یکدیگر بدهند، در غیر این صورت، به هدف نخواهند رسید.

او در بخشی از سخنان خود ابراز نگرانی می کند که گروه هایی از سلطنت طلبان و جانبداران مشروطه پادشاهی، به چیزی کمتر از نظام پیشین ایران بسنده نمی کنند و در همان حال می گوید که جناح های مقابل نیز، برخی گرایش های مشابه دارند.

آقای براتی به جنبه های مثبت سخنان شاهزاده رضا پهلوی می پردازد و در عین حال نگرانی خود را پنهان نمی کند.

نسخه کامل این گفتگو که در چارچوب “بهترین نظام سیاسی برای آینده ایران انجام گرفته در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار می گیرد: