گفتگوی آقای منشه امیر با خانم زهره میزراحی درباره سفر یک گروه ایرانی-آمریکایی به اسراییل

در حالی که ستیز و تنش بین حکومت اسلامی ایران و کشور اسرائیل بالا می گیرد و هر روز خبرهای تازه ای در این زمینه به گوش میرسد گزارش رسید که یک گروه از ایرانیان برون مرزی اخیرا دیداری از اسرائیل داشته و دیدارهایی با شخصیت های این کشور نیز انجام دادند.

سخن از گروهی تلاشگران سیاسی و روشنفکران ایرانی از ایالات متحده و چند کشور اروپایی است که لازم می دانند به هزینه خود به اسرائیل بیایند و در دیدار با استادان علم و ادب و سیاستمداران و قانون گذاران اسرائیلی به آن ها بگویند که ملت ایران ستیزی با ملت اسرائیل ندارد و نزاع کنونی تعرضی از جانب حکومت فتنه گر ایران است که ملت این کشور و منافع ملی آنان را نیز به گروگان گرفته است.

گفتگوی آقای منشه امیر را با حقوقدان خانم زهره میزراحی در لوس آنجلس در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار دارد که راهنما و مهماندار این گروه در سفر به اسرائیل بوده است.