گفتگوی آقای منشه امیر با خانم فیروزه غفارپور(سخنگوی کمپین دادخواهی):سقوط رژیم هدف کمپین دادخواهی است

پیکار ایرانیان برون مرزی در حمایت از هموطنان خود در داخل کشور که کمرشان از فشارهای رژیم در حال شکستن است، روز به روز گسترده تر می شود. در داخل کشور هم اعتراض های مردمی بالا می گیرد. 

حضور پنج میلیون نفری ایرانیان در خارج از کشور اهرم پرقدرتی است که می تواند پشتیبان و کمک کننده به مردم داخل کشور در تلاش آن ها برای برانداختن رژیم است.

حکومت سرکوبگر فعالان سیاسی را مرتبا می گیرد و سرکوب می کند و بر دامنه بازداشت تلاشگران می افزاید تا آن ها را از اعتراض و پیکار باز دارد. ولی امروز زندان های حکومت اسلامی پر از فعالانی است که ساکت ننشسته و وارد میدان مبارزه شده اند. 

ولی ظالمانه تر از آن، بازداشت و زندانی کردن پدران و مادرانی است که دادخواهی می کنند و خواستار مجازات آنانی هستند که خون فرزندان آن ها را ریخته و خودشان را هم زندانی کرده اند.

در این برنامه با خانم فیروزه غفارپور آشنا می شویم که همراه با شمار دیگری 

از میهن پرستان دیگر نهادی را برای دفاع از این زندانیان و ملت ایران بنا نهاده اند با نام کمپین دادخواهی. 

 هر اندازه بر دامنه اینگونه فعالیت های برون مرزی افزوده شود، دلگرمی بیشتری  در میان تلاشگران درون مرزی افزایش میابد. 

برای آگاهی از فعالیت های کمپین دادخواهی می توانید صفحات مجازی آن را در لینک های زیر دنبال کنید:

لینک یوتیوب:

https://www.youtube.com/channel/UCwg_2bMCAcHOo1Q8O0TIYdQ/videos

https://www.instagram.com/daadkhahi1/

گفتگوی آقای منشه امیر را با خانم فیروزه غفارپور می بینیم و می شنویم: