گفتگوی آقای منشه امیر با دانشمند ایرانی-اسرائیلی پروفسور موتی حریدیم درباره تازه های علمی در اسرائیل

شیوه ابتکاری دانشمندان اسرائیلی برای افراد معلول که سیستم عصبی آن ها آسیب دیده ولی مغز سالم است چیست؟

یک استاد صنایع دانش بنیان در اسرائیل می گوید که در این کشور شیوه ای تکمیل شده که به افرادی که اعصابشان آسیب دیده، ولی مغزشان سالم است، امکان می دهد به تدریج به زندگی عادی بازگردند.

پروفسور موتی خردیم Moti Haereidim که در ایران زاده شده و در اسرائیل تحصیل کرده، در مصاحبه با آقای منشه امیر توضیح می دهد که در چنین مواردی که بیمار، به علت آسیب دیدن سیستم عصبی او، قادر به حرکت دادن دست و پای خود نیست و نمی تواند به تنهایی غذا بخورد و یا نیازهای دیگر جسمی خود را برطرف سازد، امکان می دهد مغزش را آموزش دوباره داد تا بتواند حرکات عادی روزانه را انجام دهد.

پروفسور حریدم برای روشن شدن این شیوه ای که در اسرائیل تکمیل گردیده و به بازار عرضه می شود، توضیح می دهد که همآهنگی بین مغز و سیستم عصبی نشان، همانند ارتباط بین سخت افزار و نرم افزار در یک کامپیوتر است و در این زمینه پزشکان و کارشناسان اسرائیلی به دست آوردی رسیده اند که می تواند در بسیاری از موارد زندگی را بر بیمار بسیار آسان تر سازد.

گفتگوی کامل آقای منشه امیر با پروفسور موتی حریدیم را در لینک زیر ملاحظه فرمایید: