گفتگوی آقای منشه امیر با دکتر تامار گیندین درباره تاریخ و فرهنگ ایران از گذشته تا امروز و آیین نوروزی در ایران باستان

دکتر تامار عیلام گیندین استاد فرهنگ و زبان فارسی(میانه) است که عضو هیئت علمی دانشگاه عبری اورشلیم است.

آقای منشه امیر در اورشلیم با خانم دکتر تامار گیندین گفتگویی داشت.

وی  که در اسرائیل زاده شده، ولی به زبان و فرهنگ و ادبیات ایران زمین توجه بسیار دارد و در زمینه پارسی میانه، دارای دکترا می باشد و چندین کتاب نیز به زبان عبری در این زمینه ها انتشار داده است.

گفتگوی کامل آقای منشه امیر با دکتر تامار گیندین را میتوانید از لینک زیر در یوتیوب ملاحظه فرمایید:

وی که در اسراییل به دنیا آمده است و ایرانی هم نیست اما فارسی به خوبی صحبت می کند.

دکتر تامار گیندین درباره نوروز و ریشه های آن و مسائل مربوط به فرهنگ ایرانی سخن می گوید که شاید برخی از نکات آن برای ایرانیان ناشناخته باشد.