گفتگوی آقای منشه امیر با مازیار ابراهیمی،متهم به همکاری با اسراییل و ترور دانشمندان هسته ای رژیم که به اعدام محکوم شد

بازداشت خودسرانه افراد در حکومت اسلامی ایران، یکی از ظالمانه ترین، و در عین حال رایج ترین رفتارهای این رژیمی است که بر پایه های استبداد و تحمیل موجودیت خود بر مردم عمل می کند.

حکومت با کوچکترین بهانه، افراد را بازداشت می کند و یا شهروندان دو تابعیتی را می دزد و آنان را به گروگان می گیرد، تا بتواند امتیازاتی کسب کند.

در برخی موارد، این گونه بازداشت ها به دستور عناصر سودجوی حکومت صورت می گیرد که می خواهند رقیبان بازرگانی خود را از صحنه خارج کنند.

ولی رژیم حتی آنهایی را که کاملا بی گناه بازداشت کرده، مورد شکنجه های وحشتناک قرار می دهد تا از آنان برای گناهانی که مرتکب نشده اند اقرار بگیرد و ادعا کند که آنان به جرم خود اعتراف کرده اند و بنابراین، باید مجازات شوند.

هم اکنون ده ها و شاید صدها نفر ایرانی بیگناه در زندان های رژیم می پوسند و مورد شکنجه های ضد بشری قرار می گرند و معلوم نیست که هدف رژیم از ارتکاب این ستمگری ها چیست.

مازیار ابراهیمی یکی از این نگون بختان بود که در پایان امر، بخت به او یاری کرد و از زندان آزاد شد و توانست خود را به آلمان برساند.

نسخه کامل گفتگوی آقای منشه امیر با آقای مازیار ابراهیمی در اختیار شما کاربران گرامی قرار دارد: