گفتگوی آقای منشه امیر با چند تن از نویسندگان ایرانی و یک ناشر کتاب همزمان با ماه کتاب در اسرائیل

ملت اسرائیل را “اهل کتاب” می نامند و منظور از این لقب، این واقعیت است که یهودیان نخستین قوم و ملتی بودند که به پروردگار یکتا ایمان آوردند و کتاب مقدس تورات را به جهانیان عرضه کردند و از این رو، اهل کتاب نامیده می شوند.

این لقب را همچنین می توان چنین معنی کرد که یهودیان کتاب خواندن را دوست دارند، همانگونه که  اهل کتاب هستند در ردیف القابی چون اهل مطالعه، اهل معامله و اهل موسیقی نیز قرار دارند.

این واقعیت چندان هم بی مسما نیست، زیرا یهودیان در شمار کتابخوانان برجسته جهان قرار دارند و در اسرائیل، به نسبت جمعیت این کشور، بزرگترین شمار کتاب، در همه زمینه ها منتشر می شود که شماری از آن ها به ایران و ادبیات ملت ایران نیز مربوط می شود و شماری از آن ها داستان ها و یا سرگذشت هایی است که به زبان فارسی انتشار یافته است.

در ماهی که پشت سر می گذاریم، در اسرائیل “هفته کتاب” برگزار شد که همانا نمایشگاه سالیانه کتاب است و این به دست ما بهانه ای داد که به نویسندگان ایرانی در اسرائیل بپردازیم و با ابعاد ترویج فرهنگ ایران در اسرائیل و همچنین شماری از نویسندگان ایرانی در اسرائیل آشنا شویم.

نسخه کامل گفتگوی آقای منشه امیر با اهل قلم در اسراییل را در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار می دهیم: