گفتگوی ایران اینترنشنال با آقای منشه امیر درباره جنگ اسراییل با تروریستهای حماس