گفتگوی ایران اینترنشنال با آقای منشه امیر درباره شرایط نبرد اسراییل با حماس و اوضاع خاورمیانه