گفتگوی ایران اینترنشنال با اقای منشه امیر:حمله به رفح و عدم همکاری دولت بایدن با اسراییل